Wat isHOVI

HOVI is de afkorting van Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie. HOVI zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen studiekeuze-informatie op een vergelijkbare manier kunnen aanbieden. Ze voeren informatie over de onderwijsinstelling, de opleidingen en voorlichtingsactiviteiten in, waardoor afnemers deze data kunnen gebruiken. Studiekeuze123 is een van de afnemers van de data uit HOVI.