Wat isBekostigd hoger onderwijs

Bij bekostigd onderwijs betaalt (bekostigt) de overheid de onderwijsinstelling om opleidingen te verzorgen. Hierdoor bepaalt de overheid ook de hoogte van het collegegeld. Dit wordt het wettelijk collegegeld genoemd. De meeste erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland zijn bekostigd. Naast bekostigd onderwijs heb je ook particulier onderwijs. Die opleidingen worden niet gefinancierd door de overheid. Daardoor is het collegegeld voor deze opleidingen vaak hoger. Dit wordt het instellingscollegegeld genoemd. Voor het aanvragen van studiefinanciering maakt het geen verschil of je kiest voor een bekostigde of particuliere opleiding. Dat kan voor allebei. De opleiding moet wel erkend zijn. Dit wordt ook wel geaccrediteerd genoemd. In Nederland doet de NVAO dit.