Wat isProfileringsfonds

Bekostigde onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht een fonds in te richten voor de financiële ondersteuning van studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen of naar verwachting zullen oplopen. Dit heet het Profileringsfonds. Deze vertraging kan optreden door bijvoorbeeld een aandoening zoals dyslexie of een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte, een functiebeperking, psychische klachten, zwangerschap, jong ouder worden, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Maar ook het doen van een bestuursjaar kan vertraging opleveren. Denk je studievertraging op te lopen? Dan kun je financiering uit het Profileringsfonds aanvragen. Dit doe je bij je eigen onderwijsinstelling.