Wat isProfileringsfonds

Het Profileringsfonds is een fonds voor de financiële ondersteuning van studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen. Dit kan bijvoorbeeld komen door een aandoening zoals dyslexie of een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte, een functiebeperking, psychische klachten, zwangerschap, jong ouder worden, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Maar ook het doen van een bestuursjaar kan vertraging opleveren. Bekostigde onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om een Profileringsfond in te richten. Denk je dat je studievertraging oploopt? Dan kun je financiering uit het fonds aanvragen. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur of studentendecaan van je eigen opleiding.

Het ministerie van OCW heeft samen met ECIO, de LSVb en het ISO een informatieve factsheet ontwikkeld. Hierin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden voor financiële ondersteuning zijn. Bekijk de factsheet Financieel slim studeren met een beperking.

Lees meer over studeren met een ondersteuningsbehoefte.