Wat isOCW

De afkorting voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland. Dit ministerie is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen onderwijs, cultuur (inclusief media) en wetenschap. Lees meer op Rijksoverheid.nl.