Wat isHoger Onderwijs Toegankelijk

Hoger Onderwijs Toegankelijk biedt alle informatie voor studenten in het hoger onderwijs die een ondersteuningsbehoefte hebben. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie of een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte, functiebeperking, psychische klachten, zwangerschap, jong ouder worden, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Hierdoor is er behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Op de website vind je praktische informatie, maar ook ervaringen van andere studenten met een ondersteuningsbehoefte.

De website is ontwikkeld door Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO), in samenwerking met de LSVb en ISO. Ook de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en verschillende decanen en studenten waren betrokken bij de totstandkoming. De website wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW.

Alle informatie vind je op HogerOnderwijsToegankelijk.nl