Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Studeren met een ondersteuningsbehoefte? Andere studenten doen het ook! We geven tips over mogelijke ondersteuning.

Wat is een ondersteuningsbehoefte?

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra ondersteuning. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie of een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte, functiebeperking, psychische klachten, zwangerschap, jong ouder worden, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Hierdoor is er behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs.

Aanpassingen

Binnen onderwijsinstellingen is er vaak veel mogelijk om studenten te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van het rooster, de tijd voor een tentamen verlengen of opdrachten later mogen inleveren. Ook kan er gekeken worden of aanpassingen aan gebouwen of lokalen mogelijk zijn.

Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO)

Er is dus veel mogelijk, maar waar begin je? ECIO (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs) helpt je op weg. Om in aanmerking te komen voor aanpassingen, moet je zelf bij je onderwijsinstelling aangeven dat je behoefte hebt aan ondersteuning. Het liefst doe je dit al vóór je aan je opleiding begint. ECIO heeft een overzicht van de contactpersonen binnen de onderwijsinstellingen waar je terecht kunt. Daarnaast vind je op hun website Hoger Onderwijs Toegankelijk praktische informatie, antwoorden op veelgestelde vragen en ervaringen van andere studenten met een ondersteuningsbehoefte.

Financiële regelingen

Bekostigde onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht een fonds in te richten voor de financiële ondersteuning van studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen of naar verwachting zullen oplopen. Dit heet het Profileringsfonds. Denk je studievertraging op te lopen door jouw aandoening, ziekte of bijzondere omstandigheid? Dan kun je financiering uit het Profileringsfonds aanvragen. Dit doe je bij je eigen onderwijsinstelling.

Het ministerie van OCW heeft samen met ECIO, de LSVb en het ISO een informatieve factsheet ontwikkeld. Hierin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden voor financiële ondersteuning zijn. Bekijk de factsheet Financieel slim studeren met een beperking.

Studentenoordelen

Jaarlijks wordt de Nationale Studenten Enquête (NSE) uitgevoerd. Hierin geven studenten hun mening over hun opleiding en onderwijsinstelling. In de NSE is ook een vragenblok opgenomen over studeren met een ondersteuningsbehoefte. Studenten geven onder andere aan hoe tevreden ze zijn met de informatie en voorlichting, financiële compensatie en toetsingsmogelijkheden. Deze studentenoordelen tonen we per onderwijsinstelling. Bekijk het overzicht van onderwijsinstellingen.

Lees meer

Wat kost studeren?

Studeren kost geld.

Ontdek met welke kosten je rekening moet houden

Sfeer proeven?

Neem dan deel aan een open dag!

Lees hoe je je voorbereidt op een open dag

Hoe moet ik mij aanmelden?

Heb je je keuze gemaakt? Dan kun je je aanmelden!

Lees welke stappen je moet doorlopen bij het aanmelden