Wat isLSVb

Landelijke Studenten Vakbond: een van de twee studentenbonden in het hoger onderwijs. De LSVb komt op voor de belangen van studenten. Ze zetten zich in voor beter en betaalbaar onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor studenten en goede studievoorlichting en begeleiding. Lees meer op www.lsvb.nl.