Wat isLSVb

LSVb is de afkorting voor de Landelijke Studentenvakbond. Het is een van de twee landelijke studentenbonden in Nederland. De LSVb komt op voor de belangen van studenten. Ze zetten zich in voor beter en betaalbaar onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor studenten en goede studievoorlichting en begeleiding. Zij doen dit door in gesprek te gaan met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepelorganisaties van universiteiten en hogescholen: Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen.

Meer informatie vind je op hun website LSVb.nl