Wat isOndersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra ondersteuning. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie of een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte, functiebeperking, psychische klachten, zwangerschap, jong ouder worden, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Hierdoor is er behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van het rooster, de tijd voor een tentamen verlengen of opdrachten later mogen inleveren. Ook kan er gekeken worden of aanpassingen aan gebouwen of lokalen mogelijk zijn. En soms is er financiële ondersteuning mogelijk vanuit het Profileringsfonds. Wanneer je behoefte hebt aan extra ondersteuning, kun je contact opnemen met je studieadviseur of een studentendecaan.

Ga je studeren en heb je een ondersteuningsbehoefte? Lees dan eens ons artikel Studeren met een ondersteuningsbehoefte. Of neem een kijkje op de website Hoger Onderwijs Toegankelijk. Op deze website van het Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO) vind je praktische informatie, maar ook ervaringen van andere studenten met een ondersteuningsbehoefte.