Wat isStudieadviseur

Een studieadviseur is het aanspreekpunt voor studenten tijdens de opleiding. Je kunt bij de studieadviseur terecht als je hulp of advies nodig hebt. Dit kan zijn voor praktische zaken, zoals het rooster of de planning van de studie, het kiezen van je vakken, stage lopen of vrijstellingen aanvragen. Maar ook als het gaat om meer persoonlijke problemen, zoals studievertraging door persoonlijke omstandigheden, vastlopen in je studie of problemen met je studiemotivatie.