Wat isECIO (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs)

ECIO is de afkorting van Expertisecentrum Inclusief Onderwijs. Deze organisatie geeft informatie aan studenten die behoefte hebben aan extra ondersteuning tijdens hun studie. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie of een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte, functiebeperking, psychische klachten, zwangerschap, jong ouder worden, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. ECIO geeft informatie over praktische zaken, bijvoorbeeld welke financiële ondersteuning er mogelijk is. Ook hebben ze een overzicht van de contactpersonen binnen de onderwijsinstellingen waar studenten terecht kunnen wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning tijdens hun studie. ECIO heeft op de eigen website een pagina voor studenten. Daarnaast hebben ze samen met de studentenbonden LSVb en ISO ook de website Hoger Onderwijs Toegankelijk opgericht.