Wat isISO

Interstedelijk Studenten Overleg: de grootste van de twee studentenbonden in het hoger onderwijs. Het ISO behartigt belangen van studenten op allerlei onderwijszaken. Denk aan de inkomenspositie van de student en talentenonderwijs. Het ISO gaat hierover in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen. Lees meer op www.iso.nl.