Wat isISO

ISO is de afkorting voor het Interstedelijk Studenten Overleg. Het is een studentenbond, die opkomt voor de belangen van studenten. Zij doen dit door in gesprek te gaan met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepelorganisaties van universiteiten en hogescholen: Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen. ISO is de grootste landelijke studentenbond van Nederland.

Meer informatie vind je op hun website ISO.nl