WO Bachelor - Taal en Communicatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Logo Universiteit Leiden Universiteit Leiden
Leiden
Universiteit Leiden
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 99
Studiepunten: 180 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Bachelor of Arts

Over de opleiding

Mythen, historische gebeurtenissen en literaire werken uit de klassieke oudheid blijven ons boeien en inspireren. Hoe komt dit?

Tijdens Griekse en Latijnse taal en cultuur ontdek je niet alleen het antwoord op deze vraag, maar ga je ook zelf op onderzoek uit. Waarom hadden de Grieken en Romeinen bijvoorbeeld zo weinig wroeging over de positie van slaven? Hoe kon een komediedichter als Aristophanes met zulke scherpe woorden zijn tijdgenoten voor schut zetten? Je duikt in oude teksten en leert de wetenschappelijke interpreta...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Niet toelaatbaar
Wettelijke eisen
 • EM Toelaatbaar met Griekse of Latijnse taal en cultuur
 • CM Toelaatbaar met Griekse of Latijnse taal en cultuur
 • NG Toelaatbaar met Griekse of Latijnse taal en cultuur
 • NT Toelaatbaar met Griekse of Latijnse taal en cultuur
Niet toelaatbaar

Bekijk hier de aanvullende eisen die door de instelling worden gesteld

Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.

Aanmelden uiterlijk: 1 mei

Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

99 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

35 eerstejaars aan deze opleiding
12-18 contacttijd eerstejaars (uren)
45 ECTS bindend studieadvies
20% van de eerstejaars studenten is man
80% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
65%
stroomt door naar het tweede jaar
Afstuderen
48%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 4 jaar
57%
behaalt een wo-bachelor diploma of hoger binnen 4 jaar
Doorstuderen
100%
studeert door na afronden van deze opleiding

Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Afstudeerrichtingen
 • De teksten van Antieke filosofen vormen hoogtepunten in de klassieke literatuur. Jij leert ze lezen, analyseren en onderzoekt hun impact op de hedendaagse filosofie.

 • De Griekse literatuur omvat een periode van maar liefst 16 eeuwen en bestaat uit zeer verschillende teksten.

 • Je besteedt de meeste aandacht aan het Latijn dat van de derde eeuw voor Christus tot de vroege keizertijd geschreven en gesproken werd.

 • Je ontdekt de Grieks-Romeinse geschiedenis in al zijn facetten. Jaartallen en veldslagen, maar ook: mentaliteit, religie, geneeskunde en politiek.

 • Honours programma's
 • Het Humanities Lab is er voor alle studenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden die meer kunnen en willen naast hun reguliere studie.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Universiteit Leiden
Landelijk gemiddelde
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.6 / 5 4.3 / 5
Sfeer 4.7 / 5 4.5 / 5
Inhoud 4.2 / 5 4.1 / 5
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 4.0 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.0 / 5 3.9 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.1 / 5 3.0 / 5

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen masters

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen masters na deze studie. De masters zijn aflopend gesorteerd met per master het percentage studenten dat is door gaan studeren aan deze master.

Oudheidstudies 19 studenten 53%
Oudheidstudies (research) 5 studenten 14%

Contact

Universiteit Leiden


Contactgegevens

Rapenburg 70
2311 EZ Leiden
T: 071 - 5271111
www.universiteitleiden.nl