WO Bachelor - Onderwijs en Opvoeding

Pedagogische Wetenschappen

Logo Vrije Universiteit Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Talen: Engels Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 344
Studiepunten: 180 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Bachelor of Science

Over de opleiding

Het grootbrengen van kinderen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat wel zo?

Met Pedagogische Wetenschappen aan de VU leer je alles over het beoordelen van ideeën over goede opvoeding en zorg, en zinvol onderwijs. Je doet gericht onderzoek naar vragen als 'Wat leren jongeren van social media', 'Hoe vaak zouden we kinderen op school moeten testen?', 'Hoe kunnen we kinderen die mishandeld worden het beste helpen?' of 'Wat kunnen we een jongere met een verstandelijke beperking bieden?' Met andere woorden: je onderzoekt hoe opvoeding, onderwijs en hulpverlening het beste kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Niet toelaatbaar
Wettelijke eisen
  • EM Rechtstreeks toegang
  • CM Rechtstreeks toegang
  • NG Rechtstreeks toegang
  • NT Rechtstreeks toegang
Niet toelaatbaar

Bekijk hier de aanvullende eisen die door de instelling worden gesteld

Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

344 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

90 eerstejaars aan deze opleiding
6-12 contacttijd eerstejaars (uren)
48 ECTS bindend studieadvies
14% van de eerstejaars studenten is man
86% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
64%
stroomt door naar het tweede jaar
Afstuderen
48%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 4 jaar
54%
behaalt een wo-bachelor diploma of hoger binnen 4 jaar
Doorstuderen
89%
studeert door na afronden van deze opleiding

Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Varianten
  • Deze vierjarige VU-opleiding is een combinatie van Pedagogische Wetenschappen en de Pabo.

    Je gaat op volle kracht de breedte én de diepte in; naast de benodigde beroepsvaardigheden ontwikkel je ook een wetenschappelijke achtergrond. Je sluit de opleiding af met een Bachelor of Science (BSc) en een Bachelor Pabo. Je wordt academisch geschoold in pedagogische vakken door docenten met een schat aan praktijkervaring. Zij leren je ook gericht onderzoek doen, zodat je kunt uitgroeien tot leerkracht 'plus'. Aan de Pabo leer je beroepsvaardigheden voor het onderwijs. Daarnaast loop je direct één dag per week praktijkstage in het primair onderwijs. Je leert dus op drie plekken alles wat je nodig hebt om een goede leerkracht te worden. Zin in?

  • Honours programma's
  • Het Honours Programma is een programma van 30 ects dat je naast je bachelorprogramma volgt. Je haalt in drie jaar dus 210 studiepunten.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Pedagogische Wetenschappen
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.1 / 5 4.0 / 5
Sfeer 4.2 / 5 4.1 / 5
Inhoud 3.8 / 5 3.8 / 5
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 3.9 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.9 / 5 3.9 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 2.8 / 5 3.1 / 5

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen masters

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen masters na deze studie. De masters zijn aflopend gesorteerd met per master het percentage studenten dat is door gaan studeren aan deze master.

Pedagogische Wetenschappen 446 studenten 62%
Education and Child Studies 121 studenten 17%
Pedagogy and Education 55 studenten 8%
Onderwijswetenschappen 55 studenten 8%
Onderwijswetenschappen 34 studenten 5%
+ Meer

Contact

Vrije Universiteit Amsterdam


Contactgegevens

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T: 020 - 5989898
www.vu.nl