WO Master - Onderwijs en Opvoeding

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Logo Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen
Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 47
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master of Arts / of Science

Over de opleiding

Wil je je na je bachelor verder verdiepen in geografie, planologie of demografie én leren om die kennis over te brengen aan jongeren? Het onderwijs zoekt inspirerende docenten aardrijkskunde!

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je niet alleen tot sociaal of fysisch geograaf, maar ook tot docent aardrijkskunde voor alle nivea...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

Februari 2020
September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

 • Aanvullende eisen
 • Het verschilt per track welke vooropleiding je nodig hebt. Kijk hiervoor op de pagina van de track die je wil gaan volgen (de links staan onder het tabblad 'introductie')

 • Als je een premaster moet volgen om toegelaten te worden tot een Masteropleiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en deze wilt combineren met de Master Educatie is het raadzaam dit te bespreken met de coördinator van de Masteropleiding. In overleg met de coördinator van de lerarenopleiding zal bepaald worden of, en zo ja hoe, je ook toelaatbaar bent tot de Lerarenopleiding. Je bent namelijk niet automatisch toelaatbaar tot de Lerarenopleiding als je een Masteropleiding op de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen hebt afgerond.

 • Indien je een andere bacheloropleiding gevolgd hebt die grote overlap heeft met Human Geography and Urban & Regional Planning zal individueel beoordeeld worden of je voldoende onderwezen bent in de verschillende facetten van de geografie om toegelaten te worden. Tot de eenjarige Masteropleiding LVHO word je toegelaten indien je aantoonbaar voldoende 'vakinhoudelijke bagage' hebt. Dat is het geval indien je zowel een bachelor- als een masteropleiding in de richting van aardrijkskunde hebt gevolgd. Wanneer je de bachelor Spatial Planning & Design volgt, dien je een programma van maximaal 30 EC te volgen waarin in voldoende mate culturele en regionale geografie en demografie is opgenomen. Neem contact op met de coördinator Chris Diederiks (h.c.diederiks@rug.nl) om je programma vast te stellen.

 • Heb je je middelbare schooldiploma buiten Nederland behaald? Dan kan de Toelatingscommissie eisen dat je aantoont het Nederlands op NTII-niveau te beheersen.

 • Je bent toelaatbaar tot de MSc Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Economie en Bedrijfseconomie met de volgende diploma's van de RUG: * BSc Econometrics and Operations Research * BSc Economics and Business Economics En met de volgende diploma's van de RUG aangevuld met de Minor Algemene Economie voor de Lerarenopleiding (30 EC): * BSc Bedrijfskunde * BSc International Business * BSc Industrial Engineering & Management De toelatingscommissie (toelatingscommissie.lerarenopleiding@rug.nl) beoordeelt of toelating kan worden verkregen op grond van een gelijksoortig diploma (dat is behaald aan een andere faculteit of WO-instelling). Voor meer informatie over de toelatingsprocedure, neem contact op met FEB-studieadviseur Ilona Sporrel (i.sporrel@rug.nl). Geïnteresseerden die reeds in het bezit zijn van een MSc of doctoraal in het bedrijfskundige of economische domein kunnen een verzoek indienen voor vrijstelling van het vakspecifieke gedeelte (60 EC) van de master Educatie; ook kunnen ze kijken naar de mogelijkheid om een eenjarige master LVHO te volgen. Mogelijk dienen zij nog wel een minor op het terrein van Algemene Economie te doen alvorens met een master Educatie of LVHO te kunnen starten. De aanvraag voor toelating, inclusief het verzoek voor vrijstelling van de vakmaster, dient te worden ingediend bij de Toelatingscommissie van de Lerarenopleiding (toelatingscommissie.lerarenopleiding@rug.nl). Voor meer informatie, neem contact op met FEB-studieadviseur Ilona Sporrel (i.sporrel@rug.nl).

 • + Meer
Meer weten over toelatingseisen?

Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

47 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

29 eerstejaars aan deze opleiding
55% van de eerstejaars studenten is man
45% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Afstudeerrichtingen
 • Aardrijkskunde
 • Economie en Bedrijfseconomie
 • Filosofie
 • Wil je je na je bachelor verder verdiepen in geschiedenis én leren om die kennis over te brengen aan jongeren? Het onderwijs zoekt inspirerende docenten geschiedenis!

 • Godsdienst en levensbeschouwing
 • + Meer

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Rijksuniversiteit Groningen
Landelijk gemiddelde
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Studenttevredenheid
Meer informatie
- / 5 - / 5
Sfeer - / 5 - / 5
Inhoud - / 5 - / 5
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 - / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.0 / 5 - / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan - / 5 - / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (wo onderwijs)

Prognose Goed
Conjuctuur​gevoeligheid Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Laag

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Rijksuniversiteit Groningen


Contactgegevens
Oude Boteringestraat 44
9712 GL Groningen
T: 050 363 9011
www.rug.nl