WO Master - Onderwijs en Opvoeding

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Logo Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen Groningen
Studenttevredenheid
Meer informatie
-

Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master of Arts / of Science

Over de opleiding

Wil je je na je bacheloropleiding verder verdiepen in de geografie, planologie of demografie, maar ook in de praktijk de vaardigheden ontwikkelen om les te geven? Dan is deze opleiding wat je zoekt.

De opleiding duurt 2 jaar en stelt je in staat om als 1e graads docent aan de slag te gaan. In het 1e jaar leer je meer over de vakinhoud. In het 2e jaar leer je deze kennis over te brengen en leer je meer over de fysische geografie. Dit doe je door 3 dagen in de week aardrijkskunde te geven op een school in Noord-Nederland, voor een deel in de bovenbouw van havo/vwo. Je werkt van het observeren v...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

Februari 2020
September 2019

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie.

 • Aanvullende eisen
 • Het verschilt per track welke vooropleiding je nodig hebt. Kijk hiervoor op de pagina van de track die je wil gaan volgen (de links staan onder het tabblad 'introductie')

 • Als je een pre master moet volgen om toegelaten te worden tot een Masteropleiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en daarop aansluitend de Master LVHO wilt volgen is het raadzaam dit te bespreken met de coördinator van de Masteropleiding. In overleg met de coördinator van de lerarenopleiding zal bepaald worden of, en zo ja hoe, je ook toelaatbaar bent tot de lerarenopleiding. Je bent namelijk niet automatisch toelaatbaar tot de Lerarenopleiding als je een Masteropleiding op de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen hebt afgerond.

 • Indien je een andere bacheloropleiding gevolgd hebt die grote overlap heeft met Sociale Geografie & Planologie zal individueel beoordeeld worden of je voldoende onderwezen bent in de verschillende facetten van de geografie om toegelaten te worden. Tot de eenjarige Masteropleiding LVHO wordt je toegelaten indien je aantoonbaar voldoende 'vakinhoudelijke bagage' hebt. Dat is het geval indien je zowel een Bachelor- als een Masteropleiding in de richting van aardrijkskunde hebt gevolgd. Wanneer je de bachelor Technische Planologie volgt, dien je een programma van maximaal 30 EC te volgen waarin in voldoende mate culturele en regionale geografie en demografie is opgenomen. Omdat de programma's van de opleidingen SG&P en TP tussen 2015-2016 en 2017-2018 veranderen moet individueel bepaald worden welke cursussen gevolgd moeten worden. Neem contact op met de coördinator Chris Diederiks (h.c.diederiks@rug.nl) om je programma vast te stellen.

 • Heb je je middelbare schooldiploma buiten Nederland behaald? Dan kan de Toelatingscommissie eisen dat je aantoont het Nederlands op NTII-niveau te beheersen.

 • Je bent toelaatbaar tot de MSc lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen met de volgende diploma's van de RUG: * BSc Econometrics and Operations Research * BSc Economics and Business Economics En met de volgende diploma's van de RUG aangevuld met de Minor Algemene Economie voor de Lerarenopleiding (30 EC) * BSc Bedrijfskunde * BSc International Business * BSc Industrial Engineering & Management De toelatingscommissie beoordeelt of toelating kan worden verkregen op grond van een gelijksoortig diploma (dat is behaald aan een andere faculteit of WO-instelling). In dat geval dient de aanvraag voor toelating te worden ingediend bij het Admissions Office. Geïnteresseerden die reeds in het bezit zijn van een MSc of doctoraal in het bedrijfskundige of economische domein kunnen een verzoek indienen voor vrijstelling van de vakmaster binnen de educatieve master. Mogelijk dienen zij nog wel een minor op het terrein van Algemene Economie of M&O te doen alvorens met de lerarenopleiding te kunnen starten. De aanvraag voor toelating, inclusief het verzoek voor vrijstelling van de vakmaster, dient te worden ingediend bij het Admissions Office. Voor meer informatie, kun je contact opnemen met onze afdeling Admissions via: http://www.rug.nl/education/international-students/application-procedure/support/admissions-office

 • + Meer

Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2018 / 2019 2019 / 2020
Wettelijk € 2.060 € 2.083

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Afstudeerrichtingen
 • Aardrijkskunde
 • Economie en Bedrijfseconomie
 • Filosofie
 • Wil je je na je bachelor verder verdiepen in geschiedenis én leren om die kennis over te brengen aan jongeren? Het onderwijs zoekt inspirerende docenten geschiedenis!

 • Godsdienst en levensbeschouwing
 • + Meer

Nationale Studenten Enquête

Jaarlijks worden studenten gevraagd hun mening te geven over hun opleiding en instelling in de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123. Helaas zijn er voor deze opleiding geen studentenoordelen beschikbaar.

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

78% vond een baan op niveau
90% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 2.600 bruto startsalaris op basis van 32 uur per week
4% is werkloos

Arbeidsmarkt​prognose

Landelijk per opleidingstype (wo onderwijs)

Prognose Goed
Conjuctuur​gevoeligheid Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Laag

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Docent 27%
Docent geschiedenis 8%
Docent Engels 8%
Docent Nederlands 8%
Docent biologie 6%
+ Meer

Oordeel Alumni

4.1
tevredenheid over de huidige baan
2.9
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan
68% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
88% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Rijksuniversiteit Groningen


Contactgegevens
Oude Boteringestraat 44
9712 GL Groningen
T: 050 363 9011
www.rug.nl
0 opleidingenopleiding vergelijken