WO Master - Kunst en Cultuur

Filosofie

Logo Vrije Universiteit Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 181
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master of Arts

Over de opleiding

Van deze opleiding is door de onderwijsinstelling geen omschrijving van de opleiding aangeleverd.


Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

 • Aanvullende eisen
 • Specific admission requirements for the two-year Master's programme in Philosophy, specialization in Philosophy, Bioethics and Health: *A Bachelor's degree in Medicine, Health Sciences, Psychology, or related disciplines; *Eligibility to one of the three Health-related Masters: Medicine, Psychology, or Health Sciences. Most of our students aim at obtaining two Masters degrees, that is to say PBH as well as a Master's in Medicine, Health Sciences, or Psychology (another health-related Master may also lead to admissibility, this is up to the admissions' board). Part of the PBH-program consists of courses that are offered by the Departments of Medicine, Psychology, and Health Sciences. Therefore it is a requirement that PBH-students are admissible to one of these three Masters, too. It is recommended to enroll in two Masters' programmes (PBH and: Medicine, Psychology, or Health sciences).

 • For more info go to: http://masters.vu.nl/en/programmes/philosophy-bioethics-health/index.aspx

 • Vrijstellingen Wie reeds in bezit is van een relevante mastertitel in de vakwetenschap (of een gelijkwaardige diploma) kan vrijstelling krijgen voor het vakwetenschappelijke gedeelte van de opleiding. Studenten kunnen deze filosofische master ook combineren met een volledig masteropleiding in een relevante vakwetenschap, hiermee wordt dan automatisch de vakwetenschap ingevuld. Alle studenten dienen een gemotiveerd verzoek indienen tot toelating van deze opleiding bij de toelatingscommissie (toelating.fgw@vu.nl) van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Daarnaast krijgen zij een intakegesprek. *Relevante vakwetenschappen Studierichtingen die in hun programma uitdrukkelijk aandacht besteden aan hedendaagse culturele, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen worden beschouwd als relevante studierichtingen. Hieronder vallen in ieder geval: Sociale Wetenschappen: *Beleid, Communicatie en Organisatie; *Bestuurskunde; *Communicatie- en Informatiewetenschappen; *Culture, Organization and Management; *Journalistiek; *Political Science; *Social and Cultural Anthropology; *Sociologie. School of Business and Economics: *Business administration: Information and Knowledge Management; *Business administration: Strategy and Organization; *Business administration: Management Consulting; *Business administration: Human Resource Management; *Management Consulting; *Marketing. Geesteswetenschappen: *Geschiedenis; *Kunst- en Cultuurwetenschappen; *Letterkunde; *Leadership; *Leraar VHO Geschiedenis; *Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen; *Leraar VHO Management en Organisatie (Bedrijfseconomie); *Media Studies;

 • Deze master is toegankelijk met: *Een relevant wetenschappelijk (niet filosofisch) bachelordiploma*. *Tenminste 18 ECTS filosofie-onderwijs (als onderdeel van de bachelor, een minor, of extracurriculair met in ieder geval een vak waarin de Geschiedenis van de Filosofie wordt behandeld en een vak waarin Ethiek wordt behandeld). Studenten met een bachelordiploma in de Wijsbegeerte dienen te beschikken over een minor van 30 ECTS in een relevante discipline die hun toegang verschaft tot het volgen van vakken in een relevante masteropleiding*. Heb je een andere bachelor gedaan en ben je toch geïnteresseerd of heb je (nog) geen 18 ECTS filosofie gehaald? Neem dan contact op met onze studiecoördinator via centrum.ethos@vu.nl, telefonisch bereikbaar op vrijdagen van 9:30-10:30 en 13.00-14.00 op 020-5983230. De toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen beslist in overleg met de coördinator van de Masteropleiding of je wordt toegelaten, als je: 1.beschikt over een Bachelor (al dan niet elders behaald) van een studierichting die voldoende verwant is met een van de bovengenoemde Bachelors; 2.beschikt over een hbo-Bachelor die voldoende verwant is met een van de bovengenoemde universitaire Bachelors. De commissie stelt ook de omvang en inhoud van het vereiste voortraject vast; 3.recht hebt op vrijstellingen voor (onderdelen van) vereisten die hiervoor genoemd zijn.

 • Have good grades: A minimum undergraduate grade-point average of 7.5 (or international equivalent, e.g. a B+, or a GPA of 3.4); and a minimum grade of 8 (or international equivalent, e.g. an A, or a GPA of 4.0), for both the Bachelor's thesis and neuroscience-related courses.

 • + Meer

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

181 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

71 eerstejaars aan deze opleiding
39% van de eerstejaars studenten is man
61% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Philosophy: Specialization Philosophy, Bioethics and Health
 • Philosophy: Philosophy of Neuroscience
 • Philosophy: Philosophy of Law and Governance
 • Philosophy of Neuroscience
 • In deze master wordt het verband tussen hedendaagse vraagstukken en de dynamiek van cultuur uitgelicht en haar invloed vanuit filosofisch oogpunt benaderd.

  De grote vraagstukken van deze tijd worden aan de orde gesteld vanuit een cultuurfilosofisch perspectief, met een zekere nadruk op de zogenoemde continentale traditie: van Hegel, Heidegger en Spengler tot Taylor, Zizek en Stiegler. Filosofische reflectie wordt daarbij gecombineerd met vakwetenschappelijke kennis en praktische wijsheid. Op die manier krijg je inzicht in deze culturele dimensie van hedendaagse ontwikkelingen en ben je in staat om een beredeneerde inschatting te maken hoe je daarop beleidsmatig en bestuurlijk het best kunt inspelen. Naast de filosofisch-theoretische verdieping heeft deze master dus uitdrukkelijk ook een praktische meerwaarde – iets waaraan in deze tijd steeds meer behoefte is!

 • + Meer

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Filosofie (2-jarig)
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.7 / 5 3.8 / 5
Sfeer 4.0 / 5 4.1 / 5
Inhoud 3.8 / 5 3.9 / 5
Algemene vaardigheden 3.9 / 5 3.9 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.6 / 5 3.7 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.0 / 5 3.0 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - taal en cultuur)

Prognose Goed
Conjunctuur​gevoeligheid Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Gemiddeld

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Vrije Universiteit Amsterdam


Contactgegevens

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T: 020 - 5989898
www.vu.nl