Wo master - Kunst en Cultuur

Filosofie

Varianten: Filosofie van Taal en Cognitie, Continentale filosofie: fenomenologie, hermeneutiek en psychoanalyse, Praktische filosofie: kritiek van de moderniteit

Radboud Universiteit
Geschreven door Radboud Universiteit

De masteropleiding Wijsbegeerte leidt je op tot specialist op een deelgebied binnen de filosofie. Ter voorbereiding op de arbeidsmarkt is er de mogelijkheid voor het lopen van een stage.
In de masteropleiding filosofie kies je voor een specialisatie:
Filosofie van Taal en Cognitie
Deze specialisatie is analytisch georiënteerd en ligt op het snijvlak van cognitiefilosofie, taalfilosofie en cognitieve wetenschappen.
Continentale Filosofie
Aan de hand van filosofen uit de continentale wijsgerige traditie onderzoek je hedendaagse vraagstukken in de metafysica en de wijsgerige antropologie.
Praktische Filosofie
De specialisatie voor wie zich verder wil bekwamen op het gebied van de politieke filosofie en de ethiek.
Grote Ideeën en Hun Geschiedenis
In deze masterspecialisatie onderzoek je oorsprong en geschiedenis van de meest invloedrijke concepten op aarde.
Philosophy, Politics and Society
This master's specialisation focuses on the philosophy of science, politics and ecology.

Keuzes binnen de opleiding

 • Deze specialisatie is analytisch en ligt op het snijvlak van cognitiefilosofie, taalfilosofie en cognitieve wetenschappen. Je bestudeert vragen rondom coöperatief gedrag, bewustzijn en vrije wil.
  Deze masterspecialisatie is sterk interdisciplinair georiënteerd. In je onderzoek maak je gebruik van de methoden van de hedendaagse analytische filosofie, maar inzichten uit de psychologie, de taalwetenschap en cognitieve neurowetenschap spelen ook een belangrijke rol. In de colleges leer je filosofische vragen te stellen bij wetenschappelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke consequenties daarvan te doordenken.
  In veel wetenschappelijke en publieke discussies wordt gesuggereerd dat cognitie en taal simpelweg een product zijn van ons brein. Echter, daarbij worden twee belangrijke inzichten uit het oog verloren. In de eerste plaats dat het brein zich ontwikkelt in relatie tot de omgeving en wordt gevormd door een gemeenschappelijke taal en cultuur.
  In de tweede plaats kent het brein een lange geschiedenis - zowel in evolutionair opzicht als in termen van de ontwikkeling van de individuele mens. Taal en cognitie zitten dus niet alleen tussen de oren, maar dienen in een bredere culturele en historische context geanalyseerd te worden. In deze master kom je in aanraking met verschillende thema's waarin de bovenstaande inzichten een belangrijke rol spelen.

  Kennismaken met deze variant?

  nov.

  21

  16:00 - 21:00 uur
  Nijmegen
 • Je bestudeert de filosofische traditie van continentaal Europa en vraagstukken in de metafysica en de filosofische antropologie; in het bijzonder de fenomenologie, psychoanalyse en hermeneutiek.
  Je richt je bij deze masterspecialisatie op thema's als: de verhouding tussen taal en waarheid, metafysica en psychoanalyse. Na je afstuderen kun je ingewikkelde materie begrijpelijk maken voor anderen, op een creatieve manier tot oplossingen komen en je verhaal helder voor het voetlicht brengen.
  Hoe verhouden taal en waarheid zich tot elkaar en waarom speelt de vraag naar de (poëtische en literaire) taal zo'n belangrijke rol in de huidige debatten in de metafysica en de filosofische antropologie? Tot welke opvatting van waarheid leidt dit? In discussie met posities vanuit de hermeneutiek, de psychoanalyse en de deconstructie worden deze vragen aan de orde gesteld.
  Wat is metafysicakritiek? Is er nog een plaats voor de metafysica en de ontologie na de omvattende kritiek die hierop is de recente geschiedenis van de filosofie is gegeven? Hoe kunnen de begrippen van contingentie, pluraliteit, gebeurtenis en potentialiteit vandaag nog begrepen worden?
  Hoe heeft de psychoanalyse ons denken over de mens beïnvloed? Op welke wijze is de psychoanalyse een illustratie van de manieren waarop verschillende vormen van subjectiviteit in de loop van de geschiedenis tot stand komen?

  Kennismaken met deze variant?

  nov.

  21

  16:00 - 21:00 uur
  Nijmegen
 • In deze master leer je kritisch kijken naar politieke, sociale en culturele ontwikkelingen in onze maatschappij. Je leert je verhouden tot de 'vanzelfsprekende' realiteit waarin we ons bevinden.
  Praktische Filosofie is gericht op het leven van de mens in de samenleving. Het is een traditionele discipline binnen de filosofie die al sinds de Griekse oudheid bestaat. Praktische Filosofie kent van oorsprong twee dimensies, welke Aristoteles expliciet onderscheidt in een politieke en een ethische. Hoewel de samenleving waarin Aristoteles leefde erg verschilt van de onze, blijven veel vragen interessant: door verandering van tijd leveren ze telkens nieuwe inzichten op.
  Een van de vragen waar Aristoteles zich mee bezig hield was: is alles wat met politiek te maken heeft, zoals de inrichting van de samenleving, belangrijk omdat dit het mensen mogelijk maakt om op een goede manier te leven? Of zijn het zaken die zélf het goede leven zijn? Een vraag als deze is nog steeds relevant, bijvoorbeeld in relatie tot het thema democratie. Sommige mensen zien democratie als een doel op zichzelf, als het goede leven. Anderen zien het als een manier om zaken goed te organiseren: als voorwaarde voor een situatie waarin mensen zich op het goede leven kunnen richten.

  Kennismaken met deze variant?

  nov.

  21

  16:00 - 21:00 uur
  Nijmegen
 • Je onderzoekt hedendaagse vraagstukken in de metafysica en de wijsgerige antropologie vanuit continentale filosofie.

  Kennismaken met deze afstudeerrichting?

  nov.

  21

  16:00 - 21:00 uur
  Nijmegen
 • Deze specialisatie is analytisch georiënteerd en ligt op het snijvlak van cognitiefilosofie, taalfilosofie en cognitieve wetenschappen. Hoe begrijpen wij onszelf en elkaar? Welke cognitieve en talige vermogens maken samenwerking mogelijk? Wat is culturele evolutie? In deze masterspecialisatie ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het snijvlak van cognitie, taal en cultuur. Je leert kritisch te kijken naar nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en bent in staat deze in een breder filosofisch raamwerk te plaatsen. Deze masterspecialisatie is sterk interdisciplinair. In je onderzoek maak je gebruik van de methoden van de hedendaagse analytische filosofie, maar inzichten uit de psychologie, de taalwetenschap en cognitieve neurowetenschap spelen ook een belangrijke rol. In de colleges leer je filosofische vragen te stellen bij wetenschappelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke consequenties daarvan te doordenken. Na je studie Analytische filosofie ben je in staat om ingewikkelde vraagstukken over cognitie, taal en cultuur te analyseren en inzichtelijk te maken. Je denkt out of the box en bent gewend om over de grenzen van je eigen vakgebied te kijken. Je kent verschillende wetenschappelijke benaderingen van de problematiek die je bestudeert, en je kunt deze op vruchtbare wijze samenbrengen.

  Kennismaken met deze afstudeerrichting?

  nov.

  21

  16:00 - 21:00 uur
  Nijmegen
 • In deze master leer je huidige ideeën en begrippen vanuit hun geschiedenis te begrijpen. Door te zien waar actuele kwesties vandaan komen, leer je ze in een breder verband te bekijken. Deze masterspecialisatie richt zich op de oorsprong en ontwikkeling van actuele ideeën. Je krijgt onderwijs van historici van de filosofie en wetenschap die kijken naar de diepere achtergronden van huidige debatten. Het onderwijs van deze specialisatie is geworteld in het onderzoek van het Center for the History of Philosophy and Science dat als enig instituut in de wereld wetenschap en filosofie in hun historische relatie bestudeert. In de masterseminars van deze specialisatie worden telkens lange lijnen door de geschiedenis getrokken. Een recent voorbeeld is een cursus waarin opvattingen over ruimte en tijd bekeken werden in hun ontwikkeling van Aristoteles tot en met Kant. Door naar de historische wortels van deze begrippen te kijken, konden de studenten begrijpen welke rol ideeën zoals 'toeval', 'noodzakelijkheid', 'waarschijnlijkheid', 'vrijheid' en 'contingentie' spelen in uiteenlopende hedendaagse filosofische en wetenschappelijke debatten. Op deze manier werd inzichtelijk hoezeer ons huidige mensbeeld beïnvloed is door de evolutietheorie. In de toekomst staan er ook cursussen op het programma over de ideeën 'geluk', 'welzijn', 'empathie', en 'biopolitiek'.

  Kennismaken met deze afstudeerrichting?

  nov.

  21

  16:00 - 21:00 uur
  Nijmegen
 • + Meer

Kennismaken met de opleiding?

Master Open Dag (on campus en online)
16:00 - 21:00 uur
Nijmegen
+ Meer open dagen

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite
Taal: Nederlands (100%) Engels (100%)
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Arts

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Filler

Toelatingseisen

Om aan een master te kunnen starten, heb je een bachelordiploma nodig.

Sluit je bachelor niet direct aan op de master, of stroom je door van hbo naar wo? Dan moet je meestal een schakelprogramma of premaster volgen. Lees meer over schakelprogramma’s (Schakelprogramma, is dat nodig? - Studiekeuze123)

Collegegelden

€ 2.530
Wettelijk collegegeld
€ 2.314
Wettelijk collegegeld

Wettelijk of instellingscollegegeld?

Heb je recht op het wettelijk collegegeld of betaal je het instellingscollegegeld? Gebruik onze Collegegeldwijzer

Hoe hoog is het instellingscollegegeld? Bekijk het op de website van de universiteit


Meer weten?

Mis geen belangrijke gebeurtenissen. Check belangrijke data ook bij de opleiding zelf.

Filler

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

47 eerstejaars aan deze opleiding
60% van de eerstejaars studenten is man
40% van de eerstejaars studenten is vrouw
97 opleidingen
46.634 studenten in de gemeente Nijmegen Meer info over Nijmegen

Het eerste jaar

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Studieverloop

Diploma binnen 2 jaar

50%

behaalt een diploma voor deze opleiding
3%

behaalt een ander wo master diploma
47%

behaalt geen diploma

Meer weten?

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2024 over aspecten van deze opleiding?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.


Deze opleiding
Radboud Universiteit
Landelijk gemiddelde
Filosofie
Vergelijk alle 7 opleidingen
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.3 / 5 4.0 / 5
0.3 meer dan landelijk gemiddelde
Sfeer 4.5 / 5 4.4 / 5
0.1 meer dan landelijk gemiddelde
Studiefaciliteiten 4.2 / 5 3.9 / 5
0.3 meer dan landelijk gemiddelde
Studie opnieuw kiezen 4.3 / 5 4.0 / 5
0.3 meer dan landelijk gemiddelde
Inhoud en opzet 4.3 / 5 4.0 / 5
0.3 meer dan landelijk gemiddelde
Aansluiting beroepspraktijk 3.2 / 5 3.1 / 5
0.1 meer dan landelijk gemiddelde
+ Meer

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Filosofie

12% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
95% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook topsport of ondernemerschap tijdens de studie. Studenten beoordeelden hoe tevreden ze zijn over de ondersteuningsmogelijkheden bij hun onderwijsinstelling.

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Filler

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Filosofie

50% van de werkenden vond een baan op niveau
57% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 2.850 bruto startsalaris op basis van 32 uur per week
5% is werkloos

Oordeel Alumni

3.9

tevredenheid over de huidige baan
3.3

tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan

Meest gekozen beroepen

Professoren en andere onderwijsgevenden in het hoger onderwijs 15%

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - taal en cultuur)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Goed
Samenhang baankans met economie: Laag
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Hoog

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Radboud Universiteit

Filler
Illustration of a map

Adres

Houtlaan 4
6525 XZ Nijmegen

Bekijk locatie Radboud Universiteit op de kaart
Logo Radboud Universiteit

Meer informatie

Bezoek ook de website van Radboud Universiteit

Bezoek website van Radboud Universiteit

Is het wat? Deel dit!

Wil je de opleiding Filosofie doorsturen?

Deel via WhatsApp