WO Master - Kunst en Cultuur

Kunst- & cultuurwetenschappen

Logo Vrije Universiteit Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Arts

Over de opleiding

Contemporary Art History is an MA specialization focusing on visual, process-based, and digital art since the 1960s.

Far from being restricted to the classical art forms of painting, sculpture, and graphics, today's art includes installation art and site-specific projects, digital or new media art (interactive installations, locative media works, software art, networked art, electronic art and video art), performative and activist projects and artistic research.

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

 • Aanvullende eisen
 • Admission to the Master's Arts &Culture, programme Comparative Arts and Media Studies is possible with a Bachelor's degree in art, film, television, digital media, or (visual) cultural studies. If you have an academic Bachelor in the Humanities (history, journalism, communication studies, comparative literature), a solid background with a minimum of 30 credits is required in either art, film, television, digital media or (visual) cultural studies. Students with a theoretical interest are particularly welcome. The Master's programme starts in September and takes one year. Students, who have successfully completed an applied BA (HBO) in art, film, television, digital media, or (visual) cultural studies, will take a Comparative Arts and Media Studies pre-Master's. The exact combination of modules is put together by the examination board, based on the previous qualifications of the student. Beware that the pre-Master's will be mostly in Dutch and is not accessible for students who don't speak Dutch. It is not possible to do the Master part time. Those with an applied MA (HBO-MA) in art, film, television, digital media or (visual) cultural studies have to submit their application to the Examination Board for assessment.

 • For information about admission and application please go to: http://masters.vu.nl/en/programmes/arts-culture-comparative-arts-media-studies/index.aspx

 • All lectures and student presentations are in English, all written assignments as well. Therefore all prospective students must be proficient in English. The VU courses Academic English: Grammar and Academic English: Writing (or similar courses at another university) are strongly recommended in your bachelor programme.

 • Admission to the Master's Arts & Culture, specialization Contemporary Art History is possible with a Bachelor's degree in art history or equivalent (such as the VU's own MKDA programme). If you have an academic Bachelor in the Humanities (history, media studies, philosophy, cultural studies), a solid background is required in art history/theory to be admitted to the programme. After you have submitted your application to the Admission Board, it will be decided if you are eligible directly, or if you may qualify for a Pre-Masters programme. Candidates with an HBO Bachelor always have to follow a Pre-Masters programme.

 • For more info go to: http://masters.vu.nl/en/programmes/arts-culture-contemporary-art-history/index.aspx

 • + Meer

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

45 eerstejaars aan deze opleiding
11% van de eerstejaars studenten is man
89% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Arts & Culture: Contemporary Art History
 • Arts & Culture: Design Cultures
 • Arts and Culture: Comparative Arts & Media Studies
 • Hoe schrijf je een onbekend werk toe aan een kunstenaar? Hoe kom je vervalsingen op het spoor? Dit soort vragen staan centraal in de masterspecialisatie Kunst, Markt en Connaisseurschap.

  Een goed oog' is cruciaal voor kunsthistorici in de kunsthandel, museumwereld, en ook in academische kringen. De roep om wetenschappelijk getrainde kunsthistorici met een visuele kennis wordt de laatste jaren alleen maar groter, mede omdat het aantal vervalsingen toeneemt. Deze specialisatie binnen de Master Kunst- en Cultuurwetenschappen van de VU biedt je de gelegenheid om je ogen te trainen en oordeelsvorming met academische kennis te onderbouwen. De opleiding combineert een historisch perspectief op de kunst(handel) met specialistische verdieping in het vak. Tevens verdiep je je kennis in kunsthistorische methoden van analyse en toepassing daarvan op het gebied van stilistische, technische en inhoudelijke vraagstukken. Daarbij staat kunsthistorische en financiële waardering van objecten en het vormen van een gewogen oordeel centraal. De opleiding wordt verzorgd door docenten met ruim ervaring op dit terrein en gastsprekers die professioneel actief zijn in het museale en commerciële werkveld: conservatoren, galeriehouders, taxateurs en veilingmeesters die de deuren van hun musea, galeries en veilinghuizen ruimhartig voor je openen.

 • Creatief en analytisch: het doorgronden van de gebouwde omgeving en ontwikkel je tot professioneel architectuurhistoricus.

  De masterspecialisatie Architectuurgeschiedenis leidt studenten op tot professionele specialisten die met kennis van zaken kunnen oordelen over de gebouwde omgeving. De studie omvat een breed terrein: van het woninginterieur via alle mogelijke gebouwtypen tot de planning van steden, vliegvelden en landschappen. Daarbij wordt het werk van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten uit heden en verleden kritisch bestudeerd en in brede cultuurhistorische context geplaatst. Binnen de studie is er ruimte om je te verdiepen in bepaalde periodes, thema's, theorievorming of geschiedschrijving in relatie tot architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. De leerstoel Architectuurgeschiedenis verenigt een aantal docenten met uitgebreide werkervaring binnen en buiten de universiteit die nauwe contacten onderhouden met het werkveld van de architectuurhistoricus, dat zich uitstrekt van architectenbureaus, via diverse media, kennisinstituten en musea tot in alle lagen van de erfgoedsector. Deze specialisatie leidt je op tot professioneel architectuurhistoricus. Het geeft je specifieke wetenschappelijke verdieping om te oordelen over selectie, beheer, behoud en ontsluiting.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Kunst- & Cultuurwetenschappen
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.5 / 5 3.9 / 5
Sfeer 3.7 / 5 4.2 / 5
Inhoud 3.5 / 5 3.8 / 5
Algemene vaardigheden 3.5 / 5 3.9 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.5 / 5 3.8 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 2.8 / 5 3.3 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

47% vond een baan op niveau
45% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 1.800 bruto startsalaris op basis van 29 uur per week
13% is werkloos

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - kunst)

Prognose Slecht
Conjunctuur​gevoeligheid Hoog
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Hoog

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Projectmanager 6%
Projectmedewerker 5%

Oordeel Alumni

3.6
tevredenheid over de huidige baan
3.2
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan
11% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
74% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Vrije Universiteit Amsterdam


Contactgegevens

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T: 020 - 5989898
www.vu.nl