WO Master - Kunst en Cultuur

Kunst- & Cultuurwetenschappen

Tilburg University locatie Tilburg
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.2
Talen: Engels Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master

Over de opleiding

De master Kunst- en Cultuurwetenschappen speelt met drie verschillende tracks in op culturele en maatschappelijke veranderingen als gevolg van globalisering en digitalisering.

De tracks waaruit kan worden gekozen: * Jeugdliteratuur * Management of Cultural Diversity * Online Culture (met drie majors: Art, Media and Society; Global Communication; Ritual in Society)

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2019

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2018 / 2019 2019 / 2020
Wettelijk € 2.060 € 2.083

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Bestudeer de invloed van digitalisering en globalisering op het publieke debat en op kunst- en cultuuruitingen binnen de publieke ruimte.

  Binnen deze masterspecialisatie analyseer je hoe kunst- en cultuuruitingen maatschappelijke vraagstukken reflecteren en bekritiseren en bestudeer je wat hiervan de sociale, politieke en ethische implicaties zijn. Daarnaast bekijk je welke veranderingen kunst- en cultuuruitingen ondergaan als gevolg van digitalisering en globalisering.

 • Leer hoe je de impact van globalisering op het samenwerken en samenleven kunt managen

  Globalisering betekent mobiliteit. Als gevolg hiervan komen individuen in toenemende mate in contact met ideeën en invloeden van over de hele wereld, zowel online als in real life. Dit brengt binnen allerlei sectoren - van gezondheidszorg, tot onderwijs, tot arbeidsmarkt - zowel kansen als risico's met zich mee. De toenemende culturele diversiteit is ook van grote invloed op bedrijven. Zij bedienen steeds vaker een zeer diverse groep klanten en hebben in toenemende mate te maken met personeelsleden met zeer uiteenlopende levensstijlen, identiteiten, oriëntaties en wereldbeelden. Binnen Management of Cultural Diversity, een track van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen, analyseer je culturele diversiteit in organisaties en bedrijven en op maatschappelijke terreinen zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en de kunst- en cultuursector. Op basis van deze analyses formuleer je oplossingen en beleid gericht op het neutraliseren van risico's en het optimaal benutten van kansen.

 • Onderzoek wat de uitwerking van globalisering en digitalisering is op ons taalgebruik, de manier waarop we met elkaar communiceren en samenwerken, en op hoe individuen en groepen uiting geven aan hun

  Tussen wieg en graf komen we in duizenden sociale en professionele situaties terecht waarin we moeten communiceren met mensen die een andere achtergrond hebben dan wijzelf. We zijn mobieler, blijven minder op dezelfde plek en zijn vrijwel allemaal in meerdere verschillende sociale groepen verweven. Daarnaast geeft internet ons onbeperkt toegang tot mensen en informatie. We kunnen communiceren zonder de beperking van tijd en plaats. Deze aspecten van globalisering hebben onze samenleving 'superdivers' gemaakt. Met de masterspecialisatie Global Communication vergaar je de kennis om de communicatieve uitdagingen van globalisering en de daarmee gepaard gaande superdiversiteit te kunnen begrijpen en het contact en de samenwerking tussen verschillende (sub)culturen in positieve zin te kunnen beïnvloeden.

 • Reflecteer op de veranderingen die rituelen en tradities (hebben) ondergaan als gevolg van globalisering en digitalisering.

  Rituelen zijn onmisbaar. Ze markeren cruciale momenten in de levens van individuen, zoals geboorte en dood, evenals belangrijke gebeurtenissen binnen samenlevingen, zoals oorlog en vrede. Rituelen zijn dynamisch en vloeibaar en kunnen worden gezien als graadmeter van culturele diversiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. Door rituelen te duiden, kunnen we een samenleving leren begrijpen. Binnen de masterspecialisatie Ritual in Society word je opgeleid om kritisch te reflecteren op rituelen. Je bestudeert hun oorsprong, hun functie, hun uitwerking. Je analyseert situaties waarin rituelen van verschillende sociale groepen met elkaar conflicteren en situaties waarin ze juist zonder frictie naast elkaar kunnen bestaan. En je staat bijvoorbeeld stil bij de vraag hoe rituelen mensen enerzijds helpen de wereld beter te begrijpen en anderzijds hun begrip juist kunnen beperken.

 • Ontwikkel je tot deskundige binnen het jeugdliteraire veld

  Jeugdliteratuur, track van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen, richt zich op een specifiek cultureel systeem dat geconfronteerd wordt met ingrijpende maatschappelijke veranderingen zoals mediatisering en globalisering. Deze ontwikkelingen beïnvloeden de productie, distributie en receptie van jeugdliteratuur. In de track wordt vanuit relevante theoretische concepten zoals 'kindbeeld' en 'adaptatie' en met oog voor historische ontwikkelingslijnen gereflecteerd op actuele debatten in de (internationale) jeugdliteratuur, bijvoorbeeld die over de grenzen tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur.

 • Afstudeerrichtingen
 • Bestudeer de invloed van digitalisering en globalisering op het publieke debat en op kunst- en cultuuruitingen binnen de publieke ruimte.

 • Onderzoek wat de uitwerking van globalisering en digitalisering is op ons taalgebruik, hoe we met elkaar communiceren en samenwerken, en op hoe individuen en groepen uiting geven aan hun identiteit.

 • Onderzoek de uitwerking van globalisering en digitalisering op ons taalgebruik, op hoe we met elkaar communiceren en samenwerken, en op hoe individuen en groepen uiting geven aan hun identiteit.

 • Bestudeer kinderen, jongeren en hun boeken in relatie tot de wereld om hen heen aan de hand van theorieën en methoden uit tal van vakgebieden.

 • Word expert in het managen van diversiteit op de werkvloer en in het maken van beleid voor maatschappelijke uitdagingen zoals gelijke kansen op de arbeidsmarkt en participatie van vluchtelingen.

 • + Meer

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Tilburg University
Landelijk gemiddelde
Kunst- & Cultuurwetenschappen
Studenttevredenheid 4.2 / 5 3.9 / 5
Sfeer 4.6 / 5 4.2 / 5
Inhoud 4.2 / 5 3.8 / 5
Algemene vaardigheden 4.1 / 5 3.8 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.1 / 5 3.8 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.3 / 5 3.1 / 5
+ Meer

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Projectmanager 6%

Contact

Tilburg University


Contactgegevens
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
T: 013 - 4662211
www.tilburguniversity.edu/nl/
0 opleidingenopleiding vergelijken