WO Master - Gezondheid

Diergeneeskunde

Universiteit Utrecht

Over de opleiding Open dag:  7 oktober

Filler

De Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland die jonge mensen opleidt tot dierenarts. De opleiding bestaat uit een driejarige bachelor- en driejarige masteropleiding Diergeneeskunde.

In de opleiding tot dierenarts staat de gezondheid en het welzijn van dieren, in relatie met hun omgeving, centraal.

Kennismaken met je opleiding?

7

oktober

Master's Open Day

+ Meer open dagen
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 666
Studiepunten: 180 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Master of Science

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Filler

Collegegelden

€ 2.083
Wettelijk collegegeld
€ 2.143
Wettelijk collegegeld

Studiekeuzecheck beschikbaar


Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

666 studenten volgen deze opleiding
94 eerstejaars aan deze opleiding
13% van de eerstejaars studenten is man
87% van de eerstejaars studenten is vrouw
123 opleidingen
62.849 studenten in de gemeente Utrecht Meer info over Utrecht

Keuzes binnen de opleiding

 • Het masterprogramma Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid (LH/VV) valt onder de masteropleiding Diergeneeskunde. Je wordt opgeleid tot algemeen bevoegd dierenarts.

  In het masterprogramma LH/VV ligt de nadruk op de preventieve gezondheidszorg van landbouwhuisdieren. Je leert te kijken naar het bedrijf, de bedrijfsvoering, de productietechnische processen, de veehouder, de dieren en de omgeving waarin de dieren leven. Het programma richt zich op: * Planmatig werken * Gezondheidsmanagement * Kwaliteitssystemen * Veterinaire volksgezondheid Je verzamelt en analyseert vervolgens data en maakt een plan van aanpak. Je gaat in gesprek met de veehouder en adviseert om het bedrijf zo in te richten dat dieren gezond blijven en dat er geen/zo min mogelijk gezondheidsproblemen ontstaan. Je adviseert het bedrijf op het gebied van: * Diergezondheid * Dierwelzijn * Volksgezondheid Je kunt gaan werken als practicus, maar ook terecht komen bij een farmaceutisch bedrijf, de voederindustrie of beleidsmatig aan de slag. De dierenarts is (ook) in de toekomst steeds meer preventief bezig en draagt zorg voor het voorkomen van gezondheidsproblemen bij dieren. In aanmerking voor toelating komen studenten met een bachelordiploma diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht of EAEVE of AVMA -geaccrediteerde opleiding diergeneeskunde met aanvullende eisen.

 • Het masterprogramma Gezondheidszorg Paard valt onder de masteropleiding Diergeneeskunde en is uitsluitend toegankelijk voor studenten die de Utrechtse bacheloropleiding Diergeneeskunde hebben afgerond

  Dit masterprogramma richt zich op de diersoort paard. Een groot deel van het programma ben je coassistent in de eigen intramurale en ambulante paardenkliniek van de faculteit Diergeneeskunde en bij externe praktijken. Je houdt je voornamelijk bezig met het onderzoeken en behandelen van het zieke paard en communiceert veelvuldig met de patiënteigenaren. == Theorie en praktijk == Een belangrijk uitgangspunt van het masterprogramma Gezondheidszorg paard is de integratie van theorie en praktijk. Gedurende het eerste jaar wordt 's middags de theorie behandeld in zeven theorie-blokken en pas je 's ochtends de theorie toe als je meeloopt met de verschillende klinische disciplines. Tijdens het klinisch onderwijs maak je kennis met alle aspecten van de paardengeneeskunde, dus ook met de ondersteunende disciplines op stal en in de polikliniek, met de smederij, de sterilisatie en uiteraard met de klinieken zelf: inwendige ziekten, heelkunde en voortplanting. Daarnaast participeer je in de avond-, nacht- en weekenddiensten. Je maakt onderdeel uit van een studententeam.

 • Het masterprogramma Geneeskunde van gezelschapsdieren valt onder de masteropleiding Diergeneeskunde en is uitsluitend toegankelijk voor studenten die de Utrechtse bacheloropleiding Diergeneeskunde heb

  Dit masterprogramma richt zich op de gezelschapsdierensector. Een groot deel van het programma ben je coassistent in de Universiteitkliniek voor Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde en bij externe praktijken. Je houdt je voornamelijk bezig met het onderzoeken en behandelen van gezelschapsdieren (honden, katten, konijnen, cavia's en vogels) en communiceert veelvuldig met de patiënteigenaren. Oefenen in klinische setting Een groot deel van het programma oefen je in een klinische setting met een patiënt het geïntegreerd toepassen van opgedane kennis en vaardigheden in de bachelor en master. Je volgt in toenemende mate de patiënt tijdens het gehele traject van anamnese, klinische diagnostiek en behandeling en je ontwikkelt zelfstandigheid in het klinisch handelen en redeneren.

 • .

 • De track onderzoek is mogelijk je eerste stap in de opleiding tot onderzoeker..

 • De track verdieping gezelschapsdieren bouwt voort op het gedifferentieerd coassistentschap en is gericht op meer klinische verdieping, zowel in vaardigheden als ook in praktisch toepasbare kennis.

 • + Meer
 • Het honoursprogramma master diergeneeskunde biedt excellente studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in veterinair wetenschappelijk onderzoek..

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Universiteit Utrecht
Landelijk gemiddelde
Diergeneeskunde
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.0 / 5 4.0 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Sfeer 4.2 / 5 4.2 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Inhoud 4.0 / 5 4.0 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 4.0 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Wetenschappelijke vaardigheden 3.5 / 5 3.5 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.6 / 5 3.6 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Diergeneeskunde

61% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
95% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

Filler

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Diergeneeskunde

97% van de werkenden vond een baan op niveau
92% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 3.100 bruto startsalaris op basis van 36 uur per week
5% is werkloos

Oordeel Alumni

3.9
tevredenheid over de huidige baan
3.2
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - (dier)geneeskunde en tandheelkunde)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Goed
Samenhang baankans met economie: Erg laag
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Erg laag
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Erg laag

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Universiteit Utrecht

Filler
Illustration of a map

Adres

Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht

Bekijk locatie Universiteit Utrecht op de kaart
Illustration of a mobile phone

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Universiteit Utrecht 030 - 2533550
Logo Universiteit Utrecht

Meer informatie

Bezoek ook de website van Universiteit Utrecht

Bezoek website van Universiteit Utrecht

Is het wat? Deel 'm!

Ken je iemand die interesse heeft in de opleiding Diergeneeskunde?

Deel via WhatsApp