WO Master - Gezondheid

Diergeneeskunde

Logo Universiteit Utrecht Universiteit Utrecht
Utrecht
Universiteit Utrecht
Bekostiging: Overheid
Studenten: 672
Studiepunten: 180 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

De Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland die jonge mensen opleidt tot dierenarts. De opleiding bestaat uit een driejarige bachelor- en driejarige masteropleiding Diergeneeskunde.

In de opleiding tot dierenarts staat de gezondheid en het welzijn van dieren, in relatie met hun omgeving, centraal.


Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

672 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

102 eerstejaars aan deze opleiding
21% van de eerstejaars studenten is man
79% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Het masterprogramma Geneeskunde van gezelschapsdieren valt onder de masteropleiding Diergeneeskunde en is uitsluitend toegankelijk voor studenten die de Utrechtse bacheloropleiding Diergeneeskunde heb

  Dit masterprogramma richt zich op de gezelschapsdierensector. Een groot deel van het programma ben je coassistent in de Universiteitkliniek voor Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde en bij externe praktijken. Je houdt je voornamelijk bezig met het onderzoeken en behandelen van gezelschapsdieren (honden, katten, konijnen, cavia's en vogels) en communiceert veelvuldig met de patiënteigenaren. Oefenen in klinische setting Een groot deel van het programma oefen je in een klinische setting met een patiënt het geïntegreerd toepassen van opgedane kennis en vaardigheden in de bachelor en master. Je volgt in toenemende mate de patiënt tijdens het gehele traject van anamnese, klinische diagnostiek en behandeling en je ontwikkelt zelfstandigheid in het klinisch handelen en redeneren.

 • Het masterprogramma Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid (LH/VV) valt onder de masteropleiding Diergeneeskunde. Je wordt opgeleid tot algemeen bevoegd dierenarts.

  In het masterprogramma LH/VV ligt de nadruk op de preventieve gezondheidszorg van landbouwhuisdieren. Je leert te kijken naar het bedrijf, de bedrijfsvoering, de productietechnische processen, de veehouder, de dieren en de omgeving waarin de dieren leven. Het programma richt zich op: * Planmatig werken * Gezondheidsmanagement * Kwaliteitssystemen * Veterinaire volksgezondheid Je verzamelt en analyseert vervolgens data en maakt een plan van aanpak. Je gaat in gesprek met de veehouder en adviseert om het bedrijf zo in te richten dat dieren gezond blijven en dat er geen/zo min mogelijk gezondheidsproblemen ontstaan. Je adviseert het bedrijf op het gebied van: * Diergezondheid * Dierwelzijn * Volksgezondheid Je kunt gaan werken als practicus, maar ook terecht komen bij een farmaceutisch bedrijf, de voederindustrie of beleidsmatig aan de slag. De dierenarts is (ook) in de toekomst steeds meer preventief bezig en draagt zorg voor het voorkomen van gezondheidsproblemen bij dieren. In aanmerking voor toelating komen studenten met een bachelordiploma diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht of EAEVE of AVMA -geaccrediteerde opleiding diergeneeskunde met aanvullende eisen.

 • Het masterprogramma Gezondheidszorg Paard valt onder de masteropleiding Diergeneeskunde en is uitsluitend toegankelijk voor studenten die de Utrechtse bacheloropleiding Diergeneeskunde hebben afgerond

  Dit masterprogramma richt zich op de diersoort paard. Een groot deel van het programma ben je coassistent in de eigen intramurale en ambulante paardenkliniek van de faculteit Diergeneeskunde en bij externe praktijken. Je houdt je voornamelijk bezig met het onderzoeken en behandelen van het zieke paard en communiceert veelvuldig met de patiënteigenaren. == Theorie en praktijk == Een belangrijk uitgangspunt van het masterprogramma Gezondheidszorg paard is de integratie van theorie en praktijk. Gedurende het eerste jaar wordt 's middags de theorie behandeld in zeven theorie-blokken en pas je 's ochtends de theorie toe als je meeloopt met de verschillende klinische disciplines. Tijdens het klinisch onderwijs maak je kennis met alle aspecten van de paardengeneeskunde, dus ook met de ondersteunende disciplines op stal en in de polikliniek, met de smederij, de sterilisatie en uiteraard met de klinieken zelf: inwendige ziekten, heelkunde en voortplanting. Daarnaast participeer je in de avond-, nacht- en weekenddiensten. Je maakt onderdeel uit van een studententeam.

 • Afstudeerrichtingen
 • De track bestuur en beleid is interessant voor je als je belangstelling hebt voor organisaties in de maatschappij die zich op een of andere wijze bezighouden met dieren en diergeneeskunde, maar ook als je politiek geïnteresseerd bent en inzicht wil krijgen in de invloed van de politiek op de diergeneeskunde.

 • De track onderzoek is mogelijk je eerste stap in de opleiding tot onderzoeker. Een onderzoeker die veterinair en biomedisch relevante thema's kan integreren, vraagstellingen op dit terrein kan formuleren en onderzoek zelfstandig kan uitvoeren.

 • De track verdieping gezelschapsdieren bouwt voort op het gedifferentieerd coassistentschap en is gericht op meer klinische verdieping, zowel in vaardigheden als ook in praktisch toepasbare kennis.

 • De doelstelling van de track verdieping landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid is dat je reeds opgedane kennis en vaardigheden verbreedt en / of verdiept. De track bestaat uit drie onderdelen: * Kleine herkauwer (geit, schaap) * Senior coschap kliniek * Keuzecoschapweken

 • Je speelt in deze fase van je master binnen het studententeam in de kliniek een leidende rol en je bent verantwoordelijk voor een groep van eigen patiënten. Je fungeert als schakel tussen de dierenarts en de overige studenten. Je kunt je verder nog verdiepen door het afleggen van bedrijfsbezoeken aan paardenbedrijven, particulieren, dierenartsenpraktijken en het opstellen en presenteren van bedrijfsadviezen aan eigenaren, dierenartsen, medestudenten en docenten.

 • Honours programma's
 • Het honoursprogramma master diergeneeskunde biedt excellente studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in veterinair wetenschappelijk onderzoek. Soms kan het programma in de master een eerste stap zijn naar een later af te ronden promotieonderzoek. Ongeveer 5% van de studenten kan deelnemen aan dit honoursprogramma. De selectieprocedure hiervoor vindt plaats in het derde jaar van de bachelor. Het programma start jaarlijks in september voorafgaand aan andere onderdelen van de master. Het programma wordt gedurende één jaar fulltime gevolgd. Tijdens dat jaar volgt de student nauwelijks regulier onderwijs.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Universiteit Utrecht
Landelijk gemiddelde
Diergeneeskunde
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.0 / 5 4.0 / 5
Sfeer 4.2 / 5 4.2 / 5
Inhoud 4.0 / 5 4.0 / 5
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 4.0 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.5 / 5 3.5 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.6 / 5 3.6 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - (dier)geneeskunde en tandheelkunde)

Prognose Goed
Conjunctuur​gevoeligheid Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Erg laag

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Universiteit Utrecht


Contactgegevens

Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
T: 030 - 2533550
www.uu.nl