WO Master - Gedrag en Maatschappij

Psychologie

Logo Radboud Universiteit Radboud Universiteit
Nijmegen
Radboud Universiteit
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

In Nijmegen is een breed palet aan specialisatie mogelijk in de master psychologie. Vind jouw track binnen Work, Organisation and Health; Gezondheidszorgpsychologie of Behaviour Change.

De master Psychologie is een eenjarig programma. De master is toegankelijk voor alle studenten met een bachelordiploma psychologie van een Nederlandse universiteit. Er zijn drie verschillende masterprogramma's; 'Work, Organisation and Health', 'Gezondheidszorgpsychologie' en 'Behaviour Change'. De master bestaat voor ongeveer 50% uit theoretische vakken en vaardigheidstrainingen en voor 50% uit st...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

Februari 2021
September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

 • Aanvullende eisen
 • universitaire bachelor Psychologie (en twee richtingen van Geestelijke Gezondheidskunde (Gezondheidswetenschappen) in Maastricht)

 • Bachelor Psychologie

 • * 2 ec Gespreksvoering, observatie en rapportage; * 4 ec Psychologische behandeling of Psychotherapie; * 6 ec Psychodiagnostiek of Neuropsychologische diagnostiek; * 6 ec Psychopathologie (inclusief Neuropsychologie).

 • Bachelor Psychologie of bachelor Gezondheidswetenschappen, specialisatie Geestelijke Gezondheidszorg

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

151 eerstejaars aan deze opleiding
18% van de eerstejaars studenten is man
82% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • De specialisatie Gedragsverandering richt zich op de verbinding tussen de praktijk en de wetenschap van gedragsbeïnvloeding (sociale beinvloeding, sociale psychologie).

  De opleiding staat voor "science & practice" waarin het ontwikkelen en toetsen van de effectiviteit van interventies en beïnvloedingsstrategieën centraal staat. Op basis van wetenschappelijke methodes en onderzoek leer je casussen over het veranderen van gedrag te analyseren en daar interventies voor te ontwikkelen. Hoe verminder je bijvoorbeeld het zwerfafval in treinen en hoe kun je het opkomstpercentage onder bloeddonoren verhogen? De praktijkstages en het werkveld zijn zeer divers en variëren van commerciële opdrachten tot liefdadigheidsinstellingen en overheden.

 • De specialisatie Gezondheidszorgpsychologie leidt psychologen op die breed inzetbaar zijn in de geestelijke en somatische gezondheidszorg. Psychodiagnostiek en behandeling bij diverse doelgroepen.

  Centraal staan problemen en stoornissen bij kinderen, jeugdigen en (oudere) volwassenen en de wetenschappelijke achtergrond daarvan. Er is veel aandacht voor "evidence-based" psychologische behandelingen. Binnen deze specialisatie kun je door je cursus- en stagekeuze zelf een accent leggen op een deelgebied van de psychologie, zoals de klinische psychologie, de neuropsychologie, de ontwikkelingspsychologie en de psychogerontologie. Als je deze specialisatie kiest, kan je de "Basisaantekening Psychodiagnostiek" (BAPD) van de landelijke beroepsvereniging NIP verwerven. Ook kun je, onder bepaalde voorwaarden, voldoen aan de toelatingseisen voor de postdoctorale beroepsopleiding tot GZ-psycholoog en psychotherapeut.

 • Werk heeft veel impact op ons leven. Bij psychologie van Arbeid, Organisatie en Gezondheid (AOG) richt je je op het begrijpen van arbeidsgedrag en het zo nodig veranderen van gedrag en werkomgeving.

  Arbeidsorganisaties hebben de taak het werk en de organisatie zo in te richten dat mensen gemotiveerd en productief hun werk kunnen doen, in een gezonde werkomgeving. Als psycholoog ben je hierbij van grote betekenis. In de specialisatie AOG richt je je op het begrijpen van het arbeidsgedrag en het zo nodig veranderen van gedrag en de werkomgeving. Als student kun je je specialiseren in twee van de volgende drie tracks: * Arbeid- en Gezondheidspsychologie (met aandacht voor sport) * Personeelspsychologie * Organisatiepsychologie Na afronding van deze specialisatie heb je deskundigheid op gebieden als arbo-zaken, stress en gezondheid, motivatie en prestatie, Human Resource Management, organisatieadvies en AOG-onderzoek. Tevens kun je met deze masterspecialisatie in aanmerking komen voor de Basisaantekening Sportpsychologie.

 • Afstudeerrichtingen
 • Arbeid, Organisatie & Gezondheid
 • Gedragsverandering
 • De specialisatie Gezondheidszorgpsychologie leidt psychologen op die breed inzetbaar zijn in de geestelijke en somatische gezondheidszorg. Psychodiagnostiek en behandeling bij diverse doelgroepen.

 • Diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren (en hun ouders) in geval van psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, etc.

 • Je kan binnen de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie kiezen voor de doelgroep volwassenen met psychische problemen, ambulant of opgenomen in een kliniek. Diagnostiek en behandeling.

 • + Meer

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Radboud Universiteit
Landelijk gemiddelde
Psychologie
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.1 / 5 3.9 / 5
Sfeer 4.3 / 5 4.1 / 5
Inhoud 4.0 / 5 3.8 / 5
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 3.8 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.9 / 5 3.9 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 4.0 / 5 3.1 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

69% vond een baan op niveau
81% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 2.309 bruto startsalaris op basis van 32 uur per week
4% is werkloos

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - psychologie)

Prognose Redelijk
Conjunctuur​gevoeligheid Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Laag

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Psycholoog 44%
Consultant 5%
Promovendus 5%

Oordeel Alumni

4.0
tevredenheid over de huidige baan
3.4
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan
23% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
88% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Radboud Universiteit


Contactgegevens

Comeniuslaan 4
6525 HP Nijmegen
T: 024 - 3612345
www.ru.nl/opleidingen