WO Master - Recht en Bestuur

Rechtsgeleerdheid

Logo Open Universiteit Open Universiteit
Diverse locaties
Open Universiteit
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Laws

Over de opleiding

Als jurist, raadsman, adviseur of bemiddelaar is het belangrijk dat je zaken en problemen vanuit meerdere perspectieven kunt beoordelen en kritisch reflecteert op het recht. Maak een verdiepingsslag!

Naast je theoretische kennis ga je jouw juridische competenties verder ontwikkelen. Je leert over de grenzen van de rechtsgebieden en het nationale recht heen te denken. Daarbij krijg je een goed inzicht in de inrichting, opbouw en kenmerken van het Nederlandse recht en de invloed daarop van Europese- en andere rechtsculturen. Je leert maatschappelijke vraagstukken te vertalen, te reflecteren op h...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

April 2020
Februari 2021
November 2020
Bekijk hier alle instroommomenten

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

  • Aanvullende eisen
  • Wil je een masteropleiding gaan volgen, dan moet je eerst worden toegelaten. Voor toelating geldt dat je in het bezit moet zijn van een relevant bachelorgetuigschrift op wo-niveau. Wanneer je niet direct toelaatbaar bent, moet je eerst een schakelprogramma volgen. Hiermee vul je ontbrekende kennis aan die nodig is om de master succesvol te doorlopen. Het schakelprogramma Schakelzone Recht moet afgerond zijn, voordat je aan de master begint.

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Afstudeerrichtingen
  • Om tegemoet te komen aan de vraag naar gespecialiseerde professionals in het beroepenveld bieden we met de master een belangrijke mogelijkheid tot specialisatie. Er zijn profielen ingericht zodat een behoorlijk tot zwaar accent kan worden gelegd binnen een van de hoofdvakken. De mate van specialisatie is mede afhankelijk van de invulling van de vrije keuzevakken (deze beslaan een kwart van de opleiding). In de OU-master Rechtsgeleerdheid worden de volgende profielen aangeboden: - Profiel Privaatrecht - Profiel Staats- en bestuursrecht - Profiel Strafrecht - Profiel Fiscaal recht - Generiek profiel, waarin ook de mastercursus Internationaal recht kan worden gevolgd

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Open Universiteit
Landelijk gemiddelde
Rechtsgeleerdheid
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.2 / 5 4.2 / 5
Sfeer 4.0 / 5 4.0 / 5
Inhoud 4.1 / 5 4.1 / 5
Algemene vaardigheden 3.9 / 5 3.9 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.1 / 5 4.1 / 5
Aansluiting Beroepspraktijk 3.2 / 5 3.2 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Juridisch medewerker 14%
Jurist 12%
Advocaat 9%
Juridisch adviseur 7%
Advocaat-stagiair 6%
+ Meer

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Open Universiteit


Contactgegevens

Valkenburgerweg 177
6419 AT
T: 045 - 5762222
www.ou.nl