HBO Master - Techniek

Architectuur

Logo Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Amsterdam
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Talen: Engels Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 192
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

Masteropleiding Architectuur, Landschapsarchitectuur of Stedenbouw in combinatie met je werk in het beroepsveld.

In de master Architectuur leer je om binnen het vakgebied van de architectuur je te ontwikkelen tot een volwaardig architect met een eigen architectonisch handschrift.

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

Augustus 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

  • Aanvullende eisen
  • HTO Bachelor; afstudeerrichting Bouwkunde met differentiatie Architectuur, Bouwtechniek of Restauratie. Bachelor TU Delft of Eindhoven; afstudeerrichting Bouwkunde.

  • Studenten worden geacht het Engels te beheersen op havo/vwo -niveau, of op een gelijk niveau volgens TOEFL (Test of English as a Foreign Language) of IELTS (International English Language Testing System). De masteropleidingen Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur worden zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Studenten

192 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

43 eerstejaars aan deze opleiding
35% van de eerstejaars studenten is man
65% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
94%
stroomt door naar het tweede jaar

Nationale Studenten Enquête

Jaarlijks worden studenten gevraagd hun mening te geven over hun opleiding en instelling in de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123. Helaas zijn er voor deze opleiding geen studentenoordelen beschikbaar.

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten


Contactgegevens

Jodenbreestraat 3
1001 MH Amsterdam
T: 020-5277710
www.ahk.nl