WO Master - Techniek

Civil Engineering

Technische Universiteit Delft

Over de opleiding Studiepunten:  120 ECTS

Filler

Hoe voorkom je overstromingen? Hoe zorg je voor een betere verkeersdoorstroming en minder luchtvervuiling? Hoe ontwerp je duurzame en veilige constructies? Bij Civiele Techniek ga je hiermee aan de slag.
Civiele techniek gaat over ontwerp, bouw en beheer van fysieke infrastructurele voorzieningen met daarbij veel aandacht voor veiligheid en duurzaamheid in onze samenleving. Voorbeelden van infrastructurele voorzieningen die tijdens de opleiding aan bod komen, zijn watermanagement, bodembeheer, stadsontwikkeling, bescherming tegen overstroming, drinkwaterwinning, afvalwaterbehandeling, water-, weg- en railtransport.
Binnen de opleiding is de uitwisseling tussen theorie en praktijk en de uit...

Filler

Kennismaken met de opleiding?

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 1.311
Studiepunten: 120 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Master of Science

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Filler

Toelatingseisen

 • Basiskennis
 • Vereist vooropleiding

Collegegelden

€ 2.168
Wettelijk collegegeld
€ 2.143
Wettelijk collegegeld

Meer weten?

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

1.311 studenten volgen deze opleiding
280 eerstejaars aan deze opleiding
66% van de eerstejaars studenten is man
34% van de eerstejaars studenten is vrouw
49 opleidingen
28.664 studenten in de gemeente Delft Meer info over Delft

Keuzes binnen de opleiding

 • De MSc track Building Engineering valt onder het MSc-programma 'Civil Engineering' en biedt een gevarieerd en breed programma dat zich bezighoudt met elk aspect van de bouwtechniek gedurende de levensduur van een gebouw. Als civiel ingenieur heb je een breed scala aan kennis nodig om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het ontwerp en de constructie van gebouwen. Daarom bestrijkt deze track het hele bouwproces; van de planningsfase tot en met de realisatie van een gebouw. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor hergebruik of recyling van gebouwen. Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met de bouw en de tijd waarin we leven en dus van belang om rekening mee te houden. Omdat ook esthetisch aspect van gebouwen steeds belangrijker wordt door hun visuele impact op onze leefomgeving, speelt het architectonisch ontwerp een steeds grotere rol; Ook een mooi gebouw heeft natuurlijk een solide structuur nodig.

 • Het creëren van een duurzame en aangename leefomgeving is een van de grootste uitdagingen waar de mensheid vandaag de dag voor staat. Environmental Engineers van de TU Delft zoeken naar oplossingen en pakken uitdagingen aan op het gebied van klimaatverandering, fossiele grondstoffen en lucht, bodem en waterverontreiniging door menselijke activiteiten. Door de verstoorde natuurlijke cycli op aarde te begrijpen, kan we technologische interventies ontwikkelen om deze cycli te herstellen en de samenleving laten profiteren van een circulaire economie.
  De MSc track Environmental Engineering richt zich op multidisciplinaire technische oplossingen voor een duurzame omgeving. Het doel is om de interactie tussen de mens en de natuurlijke omgeving te begrijpen en de cirkel van het gebruik van water en andere hulpstoffen te sluiten. Processen worden op een fundamentele manier bestudeerd, vanuit verschillende invalshoeken, wat leidt tot een ontwerp van nieuwe procestechnologieën. Het doel is om studenten te onderwijzen, die vervolgens baanbrekende oplossingen ontwikkelen voor omgevings- en klimaatproblemen, en zorgen voor een duurzame en gezonde leefomgeving.
  Environmental Engineering is een MSc track die zowel vanuit het MSc programma 'Civil Engineering' als het MSc programma 'Applied Earth Sciences' gevolgd kan worden.

 • De grootste risico's in de weg- en waterbouw zijn verbonden met de grond. Geo-ingenieurs met een grondige kennis van het aardoppervlak en gesteenten zijn daarom dringend nodig. Binen de Geo-Engineering MSc track leer je deze fundamentele kennis en de toepassing ervan in het ontwerp van geotechnische constructies.

  Geo-Engineering omvat uiteenlopende onderwerpen als funderingstechniek, ondergrondse observatietechniek, dijken en taluds, offshore engineering, baggerwerken, geo- en environmental engineering en geologie. De wens voor een duurzamere samenleving geeft Geo-engineers nieuwe uitdagingen; We moeten steeds meer bouwen op, in en onder bodems die als problematisch kunnen worden geclassificeerd, zoals zeer zachte bodems, verzadigde bodems, vervuilde bodems en herbruikbare bodems. Ook is het belangrijk om de levensduur van bestaande structuren te verlengen en de risico's en gevolgen van geologische risico's tot een minimum beperken. De verwachting is dat de bouw- en exploitatieactiviteiten zich zullen verplaatsen naar onbekende gebieden dieper onder de grond, maar ook verder en dieper voor de kust van het Noordpoolgebied en naar meer uitdagende omstandigheden onder de grond.

  Geo-Engineering is een MSc track die zowel vanuit het MSc programma 'Civil Engineering' als het MSc programma 'Applied Earth Sciences' gevolgd kan worden.

 • + Meer
 • De TU Delft biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten de kans om meer tijd te investeren in hun eigen vakgebied en tegelijkertijd hun horizon te verbreden.
  Het Honours Programme Master bestaat uit 20 ECTS; een facultair deel van 15 ECTS en een interfacultair deel van 5 ECTS.

  Om deel te nemen aan het Honours Programme Master moet je je Bachelor diploma behaald hebben met een gemiddelde van 7,5 of hoger.

Het eerste jaar

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.


Meer weten?

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Technische Universiteit Delft
Landelijk gemiddelde
Civil Engineering
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.2 / 5 4.2 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Sfeer 4.3 / 5 4.3 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Inhoud 4.1 / 5 4.1 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Algemene vaardigheden 3.8 / 5 3.8 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Wetenschappelijke vaardigheden 3.8 / 5 3.8 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.6 / 5 3.6 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
+ Meer

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Civil Engineering

89% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
64% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

Filler

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Civil Engineering

79% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 2.900 bruto startsalaris op basis van 39 uur per week
6% is werkloos

Meest gekozen beroepen

Ingenieur 23%

Oordeel Alumni

4.1

tevredenheid over de huidige baan
3.9

tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - bouwkunde, civiele techniek en architectuur)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Goed
Samenhang baankans met economie: Erg hoog
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Laag
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Laag

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Technische Universiteit Delft

Filler
Illustration of a mobile phone

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Technische Universiteit Delft 015 - 2788012
Logo Technische Universiteit Delft

Meer informatie

Bezoek ook de website van Technische Universiteit Delft

Bezoek website van Technische Universiteit Delft

Is het wat? Deel dit!

Wil je de opleiding Civil Engineering doorsturen?

Deel via WhatsApp