WO Master - Techniek

Mechanical Engineering

Logo Universiteit Twente Universiteit Twente
Enschede
Universiteit Twente
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 527
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

Werktuigbouwkunde richt zich op het ontwerp, analyse en onderhoud van machines, constructies, producten en productieprocessen. Mechanical Engineering laat je verdiepen in een van deze disciplines.

Vrijwel elk aspect van onze moderne wereld is in zekere zin een werktuigbouwkundig product, van krachtcentrales en olieraffinaderijen tot staalfabrieken en stormvloedkeringen. Werktuigbouwkundigen zijn de drijvende kracht achter al onze moderne vervoermiddelen en ze zijn ook verantwoordelijk voor innovaties op het gebied van bijvoorbeeld bio geneeskunde. Ons onderzoek is gericht op het ontwikkelen...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

Februari 2020
September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

  • Aanvullende eisen
  • BSc-graad in een relevante studie


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2018 / 2019 2019 / 2020
Wettelijk € 2.060 € 2.083

Studenten

527 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

106 eerstejaars aan deze opleiding
12-18 contacttijd eerstejaars (uren)
90% van de eerstejaars studenten is man
10% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Afstudeerrichtingen
  • De biomedische werktuigbouwkunde staat aan de basis van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van functionele prothetische geneeskunde, speciale rolstoelen en talloze andere hulpmiddelen voor revalidatie en orthopedie. Deze specialisatie is gericht op het toepassen van werktuigbouwkundige methoden en technieken om problemen in de gezondheidszorg op te lossen. Het vak richt zich met name op de eindgebruiker als belangrijke schakel in de productontwikkeling (care/cure). Naast werktuigbouwkundige aspecten worden relevante vraagstukken ook vanuit een medisch perspectief bekeken en wordt aandacht besteed aan de rol die andere technische disciplines daarin kunnen spelen (in het bijzonder elektrotechniek). Studenten met een bachelordiploma Biomedical Engineering en Mechanical Engineering als minor komen voor deze specialisatie in aanmerking.

  • Bij het lanceren van een nieuw product is het van belang dat het productieproces snel en efficiënt wordt doorlopen, van concept tot eindproduct. Dat vereist een flexibile en effectieve aanpak bij het introduceren en implementeren van ontwerpinstrumenten en -methoden. Bij het ontwerpen van producten moet rekening worden gehouden met het productie- en montageproces. Het is essentieel dat je verder kijkt dan de vraag ‘Hoe maak ik een product?’. Er moeten ook andere belangrijke vragen worden beantwoord: Hoe kan ik ervoor zorgen dat de noodzakelijke onderdelen en instumenten op het juiste moment bij elkaar worden gebracht? Hoe ga ik om met tegenslagen? Hoe moet ik het machineonderhoud inplannen? Hoe moet ik te werk gaan bij het opzetten van de benodigde verfijnde logistieke systemen? Deze specialisatie besteedt aandacht aan ontwerptechnologie, productie/fabricage of het beheer van productie en logistiek. Informatica en automatisering spelen daarbij een centrale rol.

  • Onderhoud is essentieel als je wilt dat technische systemen altijd beschikbaar en betrouwbaar zijn, tegen zo laag mogelijke kosten. De specialisatie Maintenance Engineering & Operations gaat over het verbeteren van het onderhoud van technische systemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van onderzoek naar ontwerpmethoden, fysieke faalmechanismen en structurele gezondheidsbewaking. Andere belangrijke aspecten van het vakgebied zijn reliability engineering, geavanceerde planningsmethoden en onderhoudsmanagement. Je krijgt je niet alleen de instrumenten aangereikt om innovatieve onderhoudsoplossingen te ontwerpen, maar je leert ook deel te nemen aan de besluitvorming over onderhoudsprocedures voor technische installaties. Onderhoud is een veelzijdig terrein dat vele mogelijkheden biedt, van reliability engineering en conditie-afhankelijk onderhoud tot de logistiek van onderhoudscontracten en asset lifecycle management. Bedrijven zijn altijd op zoek naar onderhouds- en reliability-engineers, dus deze specialisatie biedt uitstekende carrièreperspectieven.

  • Bij deze specialisatie (MS3) draait het om het creëren van nieuwe en betere materialen en producten en het ontwerpen van de benodigde apparatuur om deze producten te ontwikkelen. Voor het vervaardigen van nieuwe producten en/of het ontwikkelen van nieuwe processen heb je een diepgaande wetenschappelijke kennis nodig van de materialen die tijdens de hele levenscyclus (tijdens de productie, exploitatie en na afloop van hun productieve leven) worden gebruikt en de manier waarop zij op elkaar reageren. De basis van onze onderzoeksactiviteiten wordt gevormd door de techniek van materialen en systemen voor kleine en grote afwijkingen in quasi-statische en dynamische condities. De producten en fabricagesystemen beslaan het microscopische tot macroscopische niveau en ons onderzoek omvat ook het submicroscopische domein. Als MS3-student word je opgeleid om de industriële problemen van vandaag en morgen op te lossen.

  • Een van de grote uitdagingen bij het ontwerp en de ontwikkeling van processen en machines is om goede prestaties te combineren met hoge efficientie, en minimale impact op het milieu, dwz effectief gebruik van grondstoffen en energie, en een minimum aan afvalproducten en ongewenst geluid. Voorbeelden van toepassingen zijn: windturbines, pompen, vliegtuigen, compressoren, gasturbines, verbrandingsprocessen, warmtepompen, warmtemachines, multiscale systemen, dunne film stromingen, contactmechanica en stroming van granulaire media. Het onderzoek in het departement Thermal and Fluid Engineering is zowel experimenteel als theoretisch, met inbegrip van numerieke simulaties. Het departement beschikt over laboratoria met verschillende proefopstellingen van thermische omzettingsprocessen en stromingsfaciliteiten zoals een aeroakoestische windtunnel. Het onderzoek wordt verricht in nauwe samenwerking met onderzoeksinstituten en met industriele partners. Als student van dit departement word je getraind om op basis van fundamentele inzichten uit de fysica, thermodynamica en mechanica, en de natuur, nieuwe oplossingen te vinden voor actuele problemen en urgente vraagstukken in de maatschappij.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Universiteit Twente
Landelijk gemiddelde
Mechanical Engineering
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.2 / 5 4.1 / 5
Sfeer 4.5 / 5 4.2 / 5
Inhoud 4.0 / 5 3.9 / 5
Algemene vaardigheden 4.1 / 5 3.9 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.9 / 5 3.8 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.5 / 5 3.4 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

66% vond een baan op niveau
91% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 3.000 bruto startsalaris op basis van 39 uur per week
2% is werkloos

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (wo natuur- en scheikunde)

Prognose Goed
Conjuctuur​gevoeligheid Hoog
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Gemiddeld

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Ingenieur 21%
Werktuigbouwkundige 11%
Promovendus 8%
Procestechnoloog 6%

Oordeel Alumni

4.2
tevredenheid over de huidige baan
3.8
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan
76% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
92% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Universiteit Twente


Contactgegevens
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
T: 053 - 4899111
www.utwente.nl