WO Master - Techniek

Mechanical Engineering

Logo Technische Universiteit Eindhoven Technische Universiteit Eindhoven
Eindhoven
Technische Universiteit Eindhoven
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 519
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

Mechanical Engineering is een breed en boeiend vakgebied. Als mechanical engineer bedenk, ontwerp, analyseer, maak, verbeter je producten, processen en systemen. Op grote schaal én nanometerniveau.

In de masteropleiding Mechanical Engineering leer je concepten en modellen toe te passen op complexe technische problemen uit het bedrijfsleven en de wetenschap. Je werkt met de nieuwste tools en technieken en combineert onderwijs met een flinke dosis onderzoek. Je maakt kennis met de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied. Bij inschrijving kies je meteen voor een van de vijf afstudeerricht...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

519 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

131 eerstejaars aan deze opleiding
95% van de eerstejaars studenten is man
5% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Afstudeerrichtingen
  • Voertuigen zijn een uitdaging voor ingenieurs. Hierbij draait het om de motor, de aandrijving, passieve en actieve veiligheid. Ook wordt onderzoek gedaan om steeds schonere, stillere en zuinigere motoren te ontwikkelen, evenals onderzoek naar elektrische aandrijving. De toepassing van lichtgewicht materialen moet de totale kosten, het benzineverbruik en de CO2 uitstoot verminderen.

  • Het centrale thema is het ontwerpen van producten op basis van materialen waaruit ze zijn opgebouwd en het ontwerpen van de procesomstandigheden die de producteigenschappen bepalen. De focus ligt op het bestuderen van modelsystemen, veel minder op de specifieke toepassingen. Het uiteindelijke doel is om bestaande productieprocessen te optimaliseren. Maar ook om nieuwe productieprocessen te ontwikkelen waardoor producten vervaardigd worden die beter voldoen aan de eisen.

  • Het voorspellen en beïnvloeden van bewegingen of trillingen bij de werking van dynamische systemen. Voorbeelden van dynamische systemen zijn machines (wafersteppers, kopieermachines, MRI-scanners), producten (bijvoorbeeld auto's) en fabricagesystemen. Je leert om het dynamische gedrag van zo'n systeem theoretisch en experimenteel te analyseren. De uitdaging is om systemen zo te beïnvloeden zodat geheel nieuwe toepassingen mogelijk worden.

  • Een relatief nieuw technologisch gebied dat gigantische uitdagingen kent. Je houdt je bezig met het ontwerpen en assembleren van producten, processen en systemen op de allerkleinste schaal (met micro- en nanoprecisie). De levensduur, dynamische aspecten, betrouwbaarheid en het testen van deze producten, processen en systemen kan niet één-op-één afgeleid worden van macroscopische systemen. Hiervoor zijn onder andere nieuwe modellen nodig.

  • Deze specialisatie richt zich op het ontwerpen en optimaliseren van mechanische constructies (in installaties waarin gassen of vloeistoffen stromen) en producten (zonnepanelen, cv-ketels en warmtewisselaars). Er is speciale aandacht voor het gewenste stromingsgedrag, warmtetransport en de inzet van duurzame energiesystemen.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Technische Universiteit Eindhoven
Landelijk gemiddelde
Mechanical Engineering
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.2 / 5 4.1 / 5
Sfeer 4.3 / 5 4.2 / 5
Inhoud 4.1 / 5 4.0 / 5
Algemene vaardigheden 4.1 / 5 4.0 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.0 / 5 3.9 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.5 / 5 3.4 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

66% vond een baan op niveau
91% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 3.000 bruto startsalaris op basis van 39 uur per week
2% is werkloos

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (wo natuur- en scheikunde)

Prognose Goed
Conjunctuur​gevoeligheid Hoog
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Gemiddeld

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Ingenieur 21%
Werktuigbouwkundige 11%
Promovendus 8%
Procestechnoloog 6%

Oordeel Alumni

4.2
tevredenheid over de huidige baan
3.8
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan
76% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
92% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Technische Universiteit Eindhoven


Contactgegevens

Den Dolech 2
5612 AZ Eindhoven
T: 040 - 2479111
www.tue.nl