WO Master - Exact en Informatica

Mathematics

Vrije Universiteit Amsterdam locatie Amsterdam
Studenttevredenheid
Meer informatie
-
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

Wiskunde is een levendig en veelzijdig veld. De VU focust zowel in onderzoek als in onderwijs op pure wiskunde en toegepaste wiskunde.

Wij doen onderzoek in algebra, getaltheorie, geometrie, analyse, dynamische systemen, waarschijnlijkheid, statistiek en operationeel onderzoek. Abstracte wiskundige theorieën vinden vaak hun weg naar onverwachte toepassingen. Moderne cryptografie maakt bijvoorbeeld gebruik van priemgetallen, bacteriële groei wordt bepaald door differentiaalvergelijkingen, en de verspreiding van bosbranden en infec...

+ Meer
Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

Februari 2019
September 2019

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2018 / 2019 2019 / 2020
Wettelijk € 2.060 € 2.083


Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Afstudeerrichtingen
  • Deze afdeling heeft een sterke en actieve groep in de algebra en geometrie, twee belangrijke onderwerpen uit de moderne wiskunde. Onderzoek wordt gedaan naar een wijverspreid aantal onderwerpen.

  • Een tweede grote expertise van de VU is dynamische systemen. Wetenschappers doen onderzoek naar een breed aantal onderwerpen binnen de differentiaal vergelijkingen en analyses.

  • Deze afdeling werkt al geruime tijd samen met het VUmc, en de systeem biologie groep van de VU

  • Met deze track heb je niet alleen een Masterdiploma in Wiskunde maar ook een eerstegraads bevoegdheid Wiskunde en kan je dus gaan les geven.

  • De VU heeft een grote groep aan wiskundigen die werken aan belangrijke disciplines op het gebied van stochastics, statistiek, waarschijnlijkheid en operationeel onderzoek. Onderzoeksonderwerpen variëren van therorie tot toepassingen.

  • + Meer

Nationale Studenten Enquête

Jaarlijks worden studenten gevraagd hun mening te geven over hun opleiding en instelling in de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123. Helaas zijn er voor deze opleiding geen studentenoordelen beschikbaar.

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​prognose

Landelijk per opleidingstype (Exact en Informatica)


Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Vrije Universiteit Amsterdam


Contactgegevens
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T: 020 - 5989898
www.vu.nl
0 opleidingenopleiding vergelijken