WO Master - Gedrag en Maatschappij

Psychologie en Geestelijke Gezondheid

Logo Tilburg University Tilburg University
Tilburg
Tilburg University
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

De master Psychologie en Geestelijke Gezondheid richt zich op het werkterrein van psychologen binnen de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de forensische zorg en de jeugdhulpverlening.

De master Psychologie en Geestelijke Gezondheid levert vanuit het scientist-practicioner model de kennis en ervaring die nodig zijn voor het werk van een basispsycholoog binnen de genoemde domeinen en levert de kwalificatie voor de vervolgopleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut (en in het verlengde daarvan: tot Klinisch Psycholoog).
De student kiest voor de track Klinische Psychologie, de...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

 • Aanvullende eisen
 • Voor informatie over de toelaatbaarheid met specifieke vooropleiding neem een kijkje op onze website. https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/klinische-kinder-en-jeugdpsychologie/aanmelden

 • Ben je een afgestudeerde van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) bachelor Psychologie en Maatschappij? Dan moet je de vakken van het differentiatiepakket van de bachelor Psychologie en Gezondheid hebben gevolgd voordat je wordt toegelaten. Het differentiatiepakket omvat de volgende vakken: *560110 Developmental Disorders *422055 Klinische gezondheidspsychologie *423024 Professionele Ontwikkeling *550031 Psychodiagnostisch onderzoek *423022 Neuropsychological Assessment and Development Ben je een afgestudeerde van een van de andere bachelors van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (Sociologie/ Personeelwetenschappen/ Organisatiewetenschappen), dan moet je onderstaande vakken hebben gevolgd en een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de faculteit. De basisvakken psychologie: *530000 Functieleer *500301 Hersenen en gedrag *560100 Ontwikkelingsleer *550006 Persoonlijkheidspsychologie *500305 Sociale psychologie *421001 Psychopathologie plus de volgende vakken: *560110 Developmental Disorders *422055 Klinische gezondheidspsychologie *423024 Professionele Ontwikkeling *550031 Psychodiagnostisch onderzoek *423022 Neuropsychological Assessment and Development

 • Afgestudeerden van psychologieopleidingen van andere universiteiten moeten een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Ook alle afgestudeerden van alle overige universitaire opleidingen moeten een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Voor alle informatie over toelating: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/pgg/eisen/

 • Ben je een afgestudeerde van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) bachelor Psychologie en Gezondheid, dan word je zonder aanvullende eisen toegelaten tot deze master. Studenten van TSB die voor een aansluitende masteropleiding bij hun majorprogramma kiezen, hoeven hiervoor geen toelating te vragen bij de examencommissie. Zij moeten zich aanmelden voor de master via Studielink. Voor alle informatie over toelating: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/pgg/eisen/

 • Voor de specifieke vooropleidingen kijk op onze website. https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/klinische-psychologie/aanmelden

 • + Meer

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

129 eerstejaars aan deze opleiding
10% van de eerstejaars studenten is man
90% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Afstudeerrichtingen
 • In de track Forensische Psychologie wordt vanuit verschillende theoretische en klinische invalshoeken ingegaan op oorzaken van delinquent gedrag, psychopathologie, diagnosestelling, behandelmethodieken, risicotaxatie en isicomanagement.

 • In de track Kinder- en Jeugdpsychologie vergaar je kennis van de jeugdzorg en komen belangrijke problemen (kindermishandeling, gedragsproblemen) en de vroegkinderlijke ontwikkeling aan de orde.

 • Track Klinische Psychologie

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Tilburg University
Landelijk gemiddelde
Psychologie en Geestelijke Gezondheid
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.0 / 5 4.0 / 5
Sfeer 4.1 / 5 4.1 / 5
Inhoud 3.9 / 5 3.9 / 5
Algemene vaardigheden 3.5 / 5 3.5 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.7 / 5 3.7 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.9 / 5 3.9 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

70% vond een baan op niveau
91% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 2.355 bruto startsalaris op basis van 30 uur per week
6% is werkloos

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (wo gezondheidszorg)

Prognose Matig
Conjunctuur​gevoeligheid Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Gemiddeld

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Psycholoog 52%

Oordeel Alumni

4.2
tevredenheid over de huidige baan
3.3
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan
33% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
90% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Tilburg University


Contactgegevens

Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
T: 013 - 4662211
www.tilburguniversity.edu/nl/