WO Master - Gedrag en Maatschappij

Psychologie

Logo Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen Groningen
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.8
Talen: Engels Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

Psychologie is essentieel voor het begrijpen en veranderen van menselijk gedrag en de ontwikkeling ervan. Wij bieden een heel brede master met veel ruimte voor jouw eigen voorkeuren.

Onze tracks:* Applied Social Psychology welke sociaalpsychologische factoren bepalen menselijk gedrag;* Clinical Forensic Psychology and Victimology psychologie van geweld en misdaad in een dader- én slachtoffer context;* Cognitieve Psychology en Psychofysiology: cognitieve functies van het brein: perceptie, aandacht, geheugen en leren;* Environmental Psychology: menselijke aspect van omgevings- e...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

Februari 2020
September 2019

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie.

 • Aanvullende eisen
 • De toelatingsvoorwaarden zijn afhankelijk van vooropleiding. Voor een volledige beschrijving van de toelatingsvoorwaarden, de aanmeldings-en toelatingsprocedure, zie https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/

 • For English-taught tracks, students with a higher professional education (hbo) programme or a foreign preparatory course must provide evidence of satisfactory results for one of the standard tests. For more details see https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/taaleisen-engels

 • Voor Engelstalige tracks moeten studenten met een hbo-opleiding of een buitenlandse vooropleiding voldoen aan de taaleisen. Zie: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/taaleisen-engels

 • Als je bent toegelaten tot de master, word je uitgenodigd voor een planningsgesprek voor CPP. Dit zal plaatsvinden na de introductiebijeenkomst, die afhankelijk van het instroommoment wordt gehouden begin september of eind januari.

 • Toelating is mogelijk voor * Studenten die de bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen of gevolgd hebben (onvoorwaardelijke toelating). * Studenten die een bacheloropleiding Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit volgen of gevolgd hebben (drempelloos, na toestemming toelatingscommissie) * Studenten die een andere (universitaire) bacheloropleiding volgen of gevolgd hebben. Hieronder vallen ook hbo-studenten die de opleiding Toegepaste psychologie volgen of gevolgd hebben (met pre-master) De toelatingscommissie baseert toelating en eventueel aanvullende pre-master van externe studenten op basis van vooropleiding. Kijk voor meer informatie over de toelatingsprocedure op: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/ Let op: hbo-studenten die een andere opleiding volgen of gevolgd hebben dan (toegepaste) psychologie worden niet toegelaten tot de masteropleiding of de pre-master. Een aanvraag tot toelating zal niet in behandeling worden genomen.

 • + Meer

Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2018 / 2019 2019 / 2020
Wettelijk € 2.060 € 2.083

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

313 eerstejaars aan deze opleiding
26% van de eerstejaars studenten is man
74% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Hoe sla je informatie op in je werkgeheugen? Wat verandert er in dat proces als we ouder worden? Wat is de invloed van stemming op waarneming?

  Welke hersengebieden zijn daarbij betrokken? En hoe beïnvloedt al die mentale activiteit het functioneren van je lichaam? De Engelstalige master Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie (CPP) gaat over het cognitief functioneren (geheugen, waarnemen, emotie, etc.) van gezonde mensen. Binnen onze masterroute bestudeer je onder andere deze vragen.Je leert over de nieuwste theorieën en inzichten in het vakgebied en je leert enkele veelgebruikte onderzoeksmethoden zelf gebruiken, zoals EEG en TMS; deze pas je vervolgens toe in je masterthese-onderzoek. Binnen de opleiding leggen we een speciale nadruk op praktische toepasbaarheid van alle theoretische kennis die je opdoet. Steeds zullen we de vraag stellen “Wat heb je er nou aan?"

 • Clinical Psychology
 • Het werkende leven verandert in een razend tempo, en dit stelt werknemers en organisaties voor nieuwe uitdagingen. Wil jij bijdragen aan oplossingen en het implementeren daarvan?

  De Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie ( Work, Organizational and Personell, OP) bestudeert de factoren die bepalen hoe mensen zich voelen en gedragen op het werk, inclusief de gevolgen van dat gedrag.Onze Engelstalige master richt zich op diverse onderwerpen, zoals motivatie, leiderschap, (on)ethisch gedrag, doelen en strategieën, levenslange ontwikkeling, training en coaching, persoonlijkheid, en creativiteit. Deze grote diversiteit aan onderwerpen zie je terug in onze onderzoeksmethoden, onze docenten en ons onderwijsprogramma. Onze cursussen bieden je geavanceerde kennis over recent onderzoek, en daarnaast de mogelijkheid om brede werkrelevante vaardigheden te verwerven. Bovendien heb je de mogelijkheid om een coachingscertificaat te behalen, wat erg nuttig is als je een carrière in coaching, counselling, of personeelsontwikkeling ambieert. Juist deze combinatie van theorie en praktijk maakt de Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie een boeiende specialisatie om te studeren èn in te werken. Het doel van onze master is om je op te leiden tot een deskundig en breed inzetbare AOP-psycholoog, die in staat is om de ontwikkelingen in het vakgebied te volgen èn er

 • In de klinische neuropsychologie gaat het om stoornissen in hersenfuncties als gevolg van aangeboren of opgelopen neurologische en neuropsychiatrische aandoeningen bij kinderen,volwassenen en ouderen.

  Bijvoorbeeld aandoeningen als:  * ADHD, autisme, leerproblemen * CVA, hersentumor, traumatisch hersenletsel * Neurodegeneratieve aandoeningen, bv. ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson * Schizofrenie, bipolaire stoornis,depressie Neuropsychologen houden zich bezig met diagnostiek en behandeling van dergelijke stoornissen in de klinische praktijk, maar ook met wetenschappelijk onderzoek bij patiënten.   Gebruikte methoden zijn bijvoorbeeld neuropsychologische tests, neuroimaging methoden en electrofysiologische technieken.   Een neuropsycholoog wordt beschouwd als een scientist-practitioner, iemand die beschikt over relevante theoretische kennis en inzichten, methodologische en statistische vaardigheden alsmede klinische ervaring. De aandacht voor neuropsychologische problematiek neemt toe en daarmee de vraag naar goede klinisch en wetenschappelijk opgeleide neuropsychologen.

 • Clinical Forensic Psychology and Victimology
 • + Meer
 • Afstudeerrichtingen
 • Communication & consumer psychology
 • Cultural Psychology
 • Health psychology
 • Understanding groups & diversity
 • Je wilt je bezighouden met het achterhalen van welke problemen er precies spelen, interventie en het bijdragen aan de oplossing van problemen bij kinderen en jongeren.

 • + Meer

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Rijksuniversiteit Groningen
Landelijk gemiddelde
Psychologie
Studenttevredenheid 3.8 / 5 3.9 / 5
Sfeer 3.8 / 5 3.9 / 5
Inhoud 3.8 / 5 3.8 / 5
Algemene vaardigheden 3.7 / 5 3.7 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.0 / 5 3.8 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 2.8 / 5 3.2 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

72% vond een baan op niveau
81% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 2.309 bruto startsalaris op basis van 32 uur per week
4% is werkloos

Arbeidsmarkt​prognose

Landelijk per opleidingstype (WO Gedrag en Maatschappij)

Prognose Goed
Conjuctuur​gevoeligheid Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Laag

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Psycholoog 37%
Promovendus 5%

Oordeel Alumni

4.0
tevredenheid over de huidige baan
3.4
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan
23% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
88% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Rijksuniversiteit Groningen


Contactgegevens
Oude Boteringestraat 44
9712 GL Groningen
T: 050 363 9011
www.rug.nl
0 opleidingenopleiding vergelijken