Technische Universiteit Delft

WO Master - Techniek

Complex Systems Engineering and Management

Logo Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Delft Delft
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.0

Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 198
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

This two-year programme is aimed at educating engineers who can contribute to the design and management of infrastructures and related services.

The interdisciplinary MSc programme Complex Systems Engineering and Management (CoSEM) aims at designing innovations in a complex socio-technical environment and tackling large-scale problems in a highly interconnected world. Typical CoSEM problems are the energy transition, smart information society, smart and sustainable cities, intelligent transport systems & logistics, smart regulation & compl...


Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

  • Aanvullende eisen
  • BSc-graad (of equivalent) van een hogeronderwijs-instelling van goede kwaliteit. Voor niet-TB BSc-studenten: Linkage programma en een 30 ECTS-schakelminor genaamd CoSEM-Linkage programme.

  • Elke student wordt geacht een essay te schrijven van ca 1500 woorden.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2018 / 2019 2019 / 2020
Wettelijk € 2.060 € 2.083

Studenten

198 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

67 eerstejaars aan deze opleiding
30 ECTS bindend studieadvies
64% van de eerstejaars studenten is man
36% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Afstudeerrichtingen
  • Onderstaand vakcodes en aantal studiepunten.

  • Onderstaand vakcodes en aantal studiepunten

  • Onderstaand vakcodes en aantal studiepunten.

  • Onderstaand vakcodes en aantal studiepunten.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Technische Universiteit Delft
Landelijk gemiddelde
Complex Systems Engineering and Management
Studenttevredenheid 4.0 / 5 4.0 / 5
Sfeer 4.3 / 5 4.3 / 5
Inhoud 3.9 / 5 3.9 / 5
Algemene vaardigheden 4.1 / 5 4.1 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.8 / 5 3.8 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.0 / 5 3.0 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Arbeidsmarkt​prognose

Landelijk per opleidingstype (wo werktuigbouwkunde en elektrotechniek)

Prognose Zeer goed
Conjuctuur​gevoeligheid Hoog
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Gemiddeld

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Technische Universiteit Delft


Contactgegevens
Stevinweg 1
2628 CN Delft
T: 015 - 2788012
www.tudelft.nl