WO Master - Exact en Informatica

Business Analytics

Vrije Universiteit Amsterdam locatie Amsterdam
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.2
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 110
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

Dit is een multidisciplinair studieprogramma, bedoeld om bedrijfsprocessen te verbeteren door methoden uit de wiskunde, informatica en het bedrijfsmanagement in te zetten.

Deze Master traint je om problemen in het bedrijfsleven te herkennen en op te lossen. BA heeft een praktische insteek: je maakt gebruik van de expertise van verschillende velden om bedrijfsprocessen te verbeteren door het onderzoeken en analyseren van daadwerkelijke problemen in bedrijven. Theorieën uit de BA worden vaak toegepast in gebieden als planning, datamining, klantenservice management en...

+ Meer
Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

Februari 2019
September 2019

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie.

  • Aanvullende eisen
  • 90 EC of een daaraan vergelijkbaar aantal punten in de Wiskunde/Econometrie/Informatica op BSc niveau. 45 EC of een daaraan vergelijkbaar aantal punten aan wiskundige vakken op BSc niveau inclusief Kansberekingen en statistiek

  • Studenten moeten voldoende wiskunde-en computervaarigheden hebben en academische schrijfvaardigheden moeten worden aangetoond door de bachelorthese in te leveren.

  • Een transcript van je behaalde cijfers tijdens je bachelorprogramma

  • & CV


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2018 / 2019 2019 / 2020
Wettelijk € 2.060 € 2.083


Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Afstudeerrichtingen
  • Door wiskundige algoritmes te implementeren in je beslissingen, leer je kwantitatieve problemen uit het bedrijfsleven op te lossen.

  • Je simuleert het menselijk brein in een computerprogramma om beslissingen te nemen met optimalisatie- en dataminingtechnieken.

  • Je leert derivaten te waarderen, zoals aandelenopties en strategieën voor risicobeheer. Je gaat zowel praktische als theoretische aspecten van de discipline behandelen.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Business Analytics
Studenttevredenheid 4.1 / 5 4.1 / 5
Sfeer 4.1 / 5 4.1 / 5
Inhoud 3.9 / 5 3.9 / 5
Algemene vaardigheden 4.1 / 5 4.1 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.8 / 5 3.8 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 4.0 / 5 4.0 / 5
+ Meer

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Arbeidsmarkt​prognose

Landelijk per opleidingstype (Exact en Informatica)


Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Vrije Universiteit Amsterdam


Contactgegevens
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T: 020 - 5989898
www.vu.nl
0 opleidingenopleiding vergelijken