WO Master - Kunst en Cultuur

Erfgoedstudies

Logo Vrije Universiteit Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Arts

Over de opleiding

Heritage Studies: Departing from Space and Memory

Most people find heritage essential as a carrier of their environment and consider it an unmistakable part of culture. They see a connection between the visual and material features of objects, ensembles and structures, and the people as their creators and those who remember. This connection can be strengthened by the dissemination of knowledge, access to space and memory cultures, documenting, pr...


Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

  • Aanvullende eisen
  • The MA Heritage Studies is open to Students who have completed a Bachelor's degree in: Archaeology; Art History (with a specialization in Architectural History); Ancient Studies (provided that 60 ECTS is spent on Archaeology); Social Geography (with knowledge of Historical Geography); History (with some specialization in environmental or city-country relations); or Students who have completed a Bachelor's degree in one of the following design disciplines: Planning; Architecture; Landscape Architecture; Town planning (preferably with a focus on the history of the built environment or the history of the discipline). *Met een HBO-diploma kun je niet direct instromen in de master Erfgoedstudies. Je kunt wel tot de studie worden toegelaten nadat je de premaster Erfgoedstudies met succes hebt afgerond. Als je tot de premasterclass bent toegelaten met een HBO-diploma, dan is deelname aan een assessment verplicht. Voor meer info:https://masters.vu.nl/en/programmes/heritage-studies/index.aspx

  • Ad­mis­sion with Dutch Uni­ver­sity de­gree  Dutch students can apply via Studielink before the June 1st for the master programme Heritage Studies under the label Erfgoedstudies. After you have applied for the master in Studielink, you will receive two emails with your login details for VUnet (VU studentportal). Please complete your application in VUnet . Don't forget to fill in your specialization on VUnet : Heritage Studies. Next to this, you'll need to provide all the documents containing the information we need to decide whether you are admissible. The following required documents should be send to: toelating.fgw@vu.nl *application form (Dutch) *transcript of records (scan of original) *motivation letter *curriculum vitae Your application will be reviewed by the Admission Board of Faculty of Humanities. You will be informed whether you have been admitted via Studielink.

Meer weten over toelatingseisen?

Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

13 eerstejaars aan deze opleiding
23% van de eerstejaars studenten is man
77% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Nationale Studenten Enquête

Jaarlijks worden studenten gevraagd hun mening te geven over hun opleiding en instelling in de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123. Helaas zijn er voor deze opleiding geen studentenoordelen beschikbaar.

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (wo taal, cultuur en journalistiek)

Prognose Goed
Conjuctuur​gevoeligheid Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Hoog

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Vrije Universiteit Amsterdam


Contactgegevens
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T: 020 - 5989898
www.vu.nl