Wo master - Onderwijs en Opvoeding

Pedagogische Wetenschappen

Varianten: Pedagogische wetenschappen: Preventieve jeugdhulp en opvoeding (track), Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek (track), Pedagogische wetenschappe...

Universiteit van Amsterdam
Geschreven door Universiteit van Amsterdam

Bij Pedagogische wetenschappen bestudeer je de ontwikkeling en opvoeding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de context waarin zij opgroeien (gezin, onderwijs, vrienden en vrije tijd).
Daarnaast bestudeer je ondersteuning en hulpverlening aan deze groepen.

Bij de UvA kun je je specialiseren in vier mastertracks van Pedagogische wetenschappen:

* In de mastertrack 'Forensische orthopedagogiek' bestudeer je verschijningsvormen en verklarende theorieën van jeugdcriminaliteit, geweld en ander ernstig risicogedrag. Het voorkomen en aanpakken van jeugdcriminaliteit komt aan de orde. Kijk voor meer informatie op uva.nl/msc-forensische-orthopedagogiek
* Bij 'Orthopedagogiek' krijg je inzicht in ontwikkelingsproblemen van kinderen op individueel niveau. In sommige gevallen liggen de oorzaken in de ontwikkeling van het kind zelf; in andere gevallen ligt de oorzaak in de opvoedingssituatie. Kijk voor meer informatie op uva.nl/msc-orthopedagogiek
* De mastertrack 'Preventieve jeug...

Keuzes binnen de opleiding

 • Voorkomen is beter dan genezen: dat is waar de preventieve jeugdhulp om draait. Binnen de mastertrack Preventieve jeugdhulp en opvoeding word je opgeleid om op een academisch verantwoorde manier pedagogische vraagstukken in verschillende beroepsvelden op te lossen. Speciale aandacht gaat uit naar situaties waarin door opvoeders, instellingen of overheden acties ondernomen moeten worden om de ontwikkelingskansen van de jeugd te vergroten en om problemen bij kinderen en jongeren te voorkomen, te signaleren of op te lossen.

  De UvA is de enige universiteit die de mastertrack Preventieve jeugdhulp en opvoeding aanbiedt. Je houdt je op professionele manier bezig met vragen over opvoeding, zoals:

  * Wat zijn veelvoorkomende vragen en problemen van ouders en van professionele opvoeders?
  * Hoe dragen leeftijdgenoten, social media, en andere invloeden buiten het gezin bij aan de ontwikkeling van jeugd?
  * Hoe kunnen we effectieve interventies ontwikkelen om een gezonde ontwikkeling van jeugdigen en gezinnen te ondersteunen?
  Op een activerende, casusgestuurde manier leer je opvoedproblemen te analyseren, en word je uitgedaagd om zelf innovatieve interventies te ontwikkelen en toetsen op het terrein van de preventieve jeugdhulp.

  Kennismaken met deze variant?
  Doorlopend
  Online
 • In de master orthopedagogiek leer je leer-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen te begrijpen en behandelen. Je leert wat in de opvoeding, op school en in behaneling voor welke kinderen en gezinnen helpt, en hoe je daarin met gezinnen de beste keuzes maakt. Je houdt je bezig met problemen zoals angst en agressie, maar ook opvoedinsproblemen veroorzaakt door bijvoorbeeld verstandelijke beperking of pedagogische onmacht en met leer- em gedragsstoornissen zoals dyslexie of hyperactiviteit.
  Binnen de mastertrack Orthopedagogiek aan de UvA kun je kiezen voor de richting Onderwijsleerproblemen of de richting Ontwikkeling- en Opvoedingsproblemen. Het is ook mogelijk om zelf een programma samen te stellen door een keuze te maken uit het aanbod van beide richtingen. Specialismen binnen Orthopedagogiek aan de UvA zijn o.a. leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie, leerkracht-leerlinginteractie, slaapproblemen (bij jongeren), ontwikkeling van angst bij kinderen, mindfulness voor ouders en kinderen met ADHD en reductie van opvoedingsstress.
  Je kunt de mastertrack Orthopedagogiek ook in deeltijdtempo volgen (bij een voltijdsinschrijving). Je verdeelt het programma dan over 1,5 tot 2 jaar. Het onderwijs, evenals de begeleiding tijdens je scriptie en stage, wordt uitsluitend overdag gegeven.

  Kennismaken met deze variant?
  Doorlopend
  Online
 • De UvA is de enige universiteit die een masteropleiding Forensische orthopedagogiek aanbiedt: een volledig programma waarin forensisch orthopedagogische vraagstukken centraal staan.
  De maatschappij heeft behoefte aan deskundigen op het gebied van preventie, risicotaxatie, diagnostiek en behandeling van jeugdcriminaliteit en ernstige opvoedproblematiek, zoals kindermishandeling en verwaarlozing.

  De maatschappelijke betrokkenheid bij deze jeugd- en gezinsgerelateerde problematiek kenmerkt zich door (dreigende) civiel- en strafrechtelijke maatregelen en het toezicht hierop. Deze juridische of forensische betrokkenheid vraagt om specifieke expertise en analyserend vermogen. In deze mastertrack komen daarom niet alleen specifieke thema's en ontwikkelingen in de forensische orthopedagogiek aan bod, maar ook de effectiviteit van preventie en interventie en wet- en regelgeving waar je mee te maken krijgt als je werkt met jongeren en gezinnen aan wie civielrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen zijn opgelegd. Je begeeft je dan ook op diverse studiegebieden:

  * (ortho)pedagogiek
  * criminologie
  * recht
  * bestuurs- en beleidskunde
  De master is ook in deeltijdtempo te volgen (anderhalf tot twee jaar). Het onderwijs, evenals de begeleiding tijdens onderzoek en stage, wordt echter uitsluitend overdag gegeven.

  Kennismaken met deze variant?
  Doorlopend
  Online
 • + Meer

Kennismaken met de opleiding?

UvA Masterweek
Doorlopend
t/m 8 november 2024
Online
+ Meer open dagen

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite
Taal: Nederlands (100%) Engels (100%)
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Science

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Filler

Toelatingseisen

Om aan een master te kunnen starten, heb je een bachelordiploma nodig.

Sluit je bachelor niet direct aan op de master, of stroom je door van hbo naar wo? Dan moet je meestal een schakelprogramma of premaster volgen. Lees meer over schakelprogramma’s (Schakelprogramma, is dat nodig? - Studiekeuze123)

Collegegelden

€ 2.530
Wettelijk collegegeld
€ 2.314
Wettelijk collegegeld

Wettelijk of instellingscollegegeld?

Heb je recht op het wettelijk collegegeld of betaal je het instellingscollegegeld? Gebruik onze Collegegeldwijzer

Hoe hoog is het instellingscollegegeld? Bekijk het op de website van de universiteit


Meer weten?

Mis geen belangrijke gebeurtenissen. Check belangrijke data ook bij de opleiding zelf.

Filler

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

289 eerstejaars aan deze opleiding
7% van de eerstejaars studenten is man
93% van de eerstejaars studenten is vrouw
165 opleidingen
126.897 studenten in de gemeente Amsterdam Meer info over Amsterdam

Het eerste jaar

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Studieverloop

Diploma binnen 2 jaar

83%

behaalt een diploma voor deze opleiding
17%

behaalt geen diploma

Meer weten?

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2024 over aspecten van deze opleiding?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.


Deze opleiding
Universiteit van Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Pedagogische Wetenschappen
Vergelijk alle 5 opleidingen
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.0 / 5 3.8 / 5
0.2 meer dan landelijk gemiddelde
Sfeer 4.1 / 5 4.0 / 5
0.1 meer dan landelijk gemiddelde
Studiefaciliteiten 3.7 / 5 3.9 / 5
0.2 minder dan landelijk gemiddelde
Studie opnieuw kiezen 4.1 / 5 4.0 / 5
0.1 meer dan landelijk gemiddelde
Inhoud en opzet 3.7 / 5 3.7 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Aansluiting beroepspraktijk 3.8 / 5 3.8 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
+ Meer

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Pedagogische Wetenschappen

67% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
89% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook topsport of ondernemerschap tijdens de studie. Studenten beoordeelden hoe tevreden ze zijn over de ondersteuningsmogelijkheden bij hun onderwijsinstelling.

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Filler

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Pedagogische Wetenschappen

82% van de werkenden vond een baan op niveau
90% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 3.200 bruto startsalaris op basis van 33 uur per week
1% is werkloos

Oordeel Alumni

4.1

tevredenheid over de huidige baan
3.6

tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan

Meest gekozen beroepen

Psychologen 67%
Maatschappelijk werkers en counselors 8%
Onderwijsgevenden in het basisonderwijs 5%
Professoren en andere onderwijsgevenden in het hoger onderwijs 5%

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - onderwijskunde en pedagogische wetenschappen)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Redelijk
Samenhang baankans met economie: Erg laag
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Erg laag
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Laag

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Universiteit van Amsterdam

Filler
Illustration of a map

Adres

Gebouw E, Roetersstraat 11
1018 WB Amsterdam

Bekijk locatie Universiteit van Amsterdam op de kaart
Illustration of a mobile phone

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Universiteit van Amsterdam 020-525 1401
Logo Universiteit van Amsterdam

Meer informatie

Bezoek ook de website van Universiteit van Amsterdam

Bezoek website van Universiteit van Amsterdam

Is het wat? Deel dit!

Wil je de opleiding Pedagogische Wetenschappen doorsturen?

Deel via WhatsApp