Wat isStudie in Cijfers

Studie in Cijfers is een handig overzicht waarop je verschillende cijfers over een opleiding vindt. Je vindt er informatie over de studenttevredenheid, het aantal eerstejaars studenten, cijfers over de doorstroom naar het tweede jaar, het percentage studenten dat een diploma haalde en arbeidsmarktgegevens. Je kunt deze cijfers ook in één oogopslag vergelijken met het landelijk gemiddelde van de studie.

Studie in Cijfers vind je vanaf september op de opleidingspagina's van voltijd bekostigde bacheloropleidingen. Particuliere opleidingen hebben geen Studie in Cijfers. Naast Studiekeuze123 gebruiken ook de onderwijsinstellingen zelf de Studie in Cijfers plaatjes op hun websites en in voorlichting.

Studie in Cijfers is een initiatief van de jongerenorganisaties ISO, LSVb, LAKS, CNV Jongeren en JOB. Studiekeuze123 maakt de plaatjes en stelt deze beschikbaar.

Lees meer over Studie in Cijfers.