Wat isLAKS

LAKS is de afkorting voor het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Het is een belangenorganisatie van en voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Het LAKS zorgt ervoor dat er niet alleen maar óver, maar ook mét de scholier wordt gepraat. Ze vertegenwoordigen scholieren, met als bekendste onderdeel de Eindexamenklachtenlijn. Maar ze organiseren bijvoorbeeld ook de LAKS Monitor, een grootschalig tevredenheidsonderzoek voor en door leerlingen van het voortgezet onderwijs of een onderzoek naar de prestatiedruk.

Meer informatie vind je op hun website LAKS.nl.