Wat isLAKS

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een belangenorganisatie van en voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Het LAKS zorgt ervoor dat er niet alleen maar óver, maar ook mét de scholier wordt gepraat. Het LAKS organiseert verschillende activiteiten, informeert en vertegenwoordigt scholieren. Lees meer over deze organisatie op www.laks.nl