Wat isParticulier hoger onderwijs

Nederland telt tientallen particuliere hogescholen en enkele particuliere universiteiten. Particulier hoger onderwijs wordt niet gefinancierd door de overheid. Particuliere instellingen kunnen hun opleidingen wel laten goedkeuren (accrediteren) door de NVAO. Voor de geaccrediteerde opleidingen kunnen studenten in aanmerking komen voor studiefinanciering. De studiekosten bij particulier onderwijs kunnen hoger zijn dan bij bekostigd onderwijs. Particulier onderwijs is namelijk niet gebonden aan het wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld.