Wat isNSE

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het jaarlijkse, landelijke onderzoek waarin studenten uit het hoger onderwijs hun oordeel geven over hun opleiding en instelling. Studenten worden gevraagd de vragenlijst in te vullen en hun oordeel te geven over verschillende aspecten: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding. Hiermee krijgen aankomende studenten een goed beeld van de tevredenheid van huidige studenten. Lees meer over de NSE.