Wat isArbeidsmarktgegevens

Arbeidsmarktgegevens zijn de cijfers die we op de opleidingspagina's tonen bij het onderdeel 'Na afstuderen'. Het gaat bijvoorbeeld om het bruto startsalaris, het percentage afgestudeerden dat een baan vond, informatie over de baankans en de meest gekozen beroepen na de opleiding. Het gaat om het landelijk gemiddelde van die studie. De informatie halen we uit de resultaten van de HBO-monitor en de Nationale Alumni Enquête (NAE). Dit zijn onderzoeken van de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland. Zij vragen hierin studenten die 1,5 jaar geleden zijn afgestudeerd naar hun baan, hoeveel ze verdienen en hoe ze terugkijken op hun opleiding.

We hebben alleen arbeidsmarktgegevens van voltijd hbo-bachelor en wo-masteropleidingen. Dat komt omdat dat de studenten zijn die worden uitgenodigd voor de HBO-Monitor en de NAE. Bij wo-bacheloropleidingen tonen we informatie over welke masters het meeste gekozen worden na de opleiding.