WO Master - Gedrag en Maatschappij

Psychologie

Vrije Universiteit Amsterdam

Over de opleiding Open dag:  1 december

Filler

Iedereen maakt wel eens ruzie. Maar waarom? Waarom ontploft de een bij het minste of geringste en een ander niet?

Waar komt mentale achteruitgang bij ouderen vandaan? Op grond waarvan kiest iemand een partner? Kunnen mensen met een depressie geholpen worden via internet? Als masterstudent Psychologie ga je diep in op psychologische vraagstukken. In een traject dat past bij jouw talenten en interesses bereid jij je voor op een toekomst als professioneel 'mensenkenner'.

Kennismaken met je opleiding?

1

december

VU Masteravond

+ Meer open dagen
Talen: Nederlands Engels
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Science

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Filler

Toelatingseisen

 • Afhankelijk van je gekozen mastertraject gelden er verschillende aanvullende eisen waaraan je moet voldoen.

 • De student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land heeft genoten, toont aan dat hij het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen. Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende examens: * het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II); * CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT en PTHO; * door de VU/UvA aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

 • * Met een bachelordiploma Psychologie van de VU kun je direct instromen in de masteropleiding Psychologie, op voorwaarde dat je vóór aanvang van de master aan de aanvullende eisen hebt voldaan. * Met een bachelordiploma Psychologie van een andere Nederlandse universiteit ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie, op voorwaarde dat je vóór aanvang van de master aan de aanvullende eisen hebt voldaan. Omdat je je opleiding niet aan de VU volgt/hebt gevolgd moet je wel een toelatingsverzoek indienen. * Aan de VU hebben we geen premasteropleiding Psychologie. Met een hbo-opleiding kun je niet instromen in de masteropleiding Psychologie. Je moet eerst het universitaire bachelordiploma Psychologie behalen.

 • Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden: * Motivatiebrief: toelatingsformulier * Kopie diploma van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master (indien reeds in je bezit) * Kopie officiële cijferlijst van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master (als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe)

 • Met een minor Sociale en Organisatie Psychologie (minor S&O) van de VU kun je direct instromen in de masteropleiding Psychologie: mastertraject Arbeids- en Organisatiepsychologie (A&O). Voor psychologiestudenten met een andere minor of studenten met een aan de VU behaald verwant bachelordiploma Bestuurs- en organisatiewetenschappen, Communicatiewetenschappen, Communicatie- en Informatiewetenschappen, International Business Administration of Bedrijfskunde ben je toelaatbaar tot het mastertraject Arbeids- en Organisatiepsychologie, mits je aan de volgende voorwaarden voldoet: *Een voldoende voor M&D3: Individual and Organizational Diagnosis (6 EC) of een vergelijkbaar vak (te beoordelen door de examencommissie). M&D3 wordt in periode 5 aangeboden voor diegenen die het mastertraject A&O willen volgen maar niet de minor S&O hebben gevolgd. *Een van de drie volgende vakken: Human Resource Management, Management and Organization, of Human Resource Development, of een vergelijkbaar vak (te beoordelen door de examencommissie). Met een bachelordiploma Psychologie, Bedrijfskunde, Bedrijfswetenschappen, Bestuurs- en organisatiewetenschappen, Beta Gamma Bedrijfskunde, (International) Business Administration, Communicatie- en Informatiewetenschappen, Communicatiewetenschappen of Personeelswetenschappen van een andere Nederlandse universiteit ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: mastertraject Arbeids- en Organisatiepsychologie, mits je voldoet aan de bovenstaande eisen. Beschik je niet over een minor Sociale en Organisatiepsychologie of één van de bovengenoemde VU-bachelordiploma's met aanvullende vereisten, dan voldoe je helaas niet aan de toelatingseisen en kun je niet instromen in de masteropleiding Psychologie, mastertraject Arbeids- en organisatiepsychologie.

 • + Meer

Collegegelden

€ 2.083
Wettelijk collegegeld
€ 2.143
Wettelijk collegegeld

Mis geen belangrijke deadlines of gebeurtenissen.

Filler
 • 1 december 2020
  Open dag
  Meer open dagen
 • 1 mei 2020
  Aanmelddeadline
 • 1 september 2020
  Start opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

212 eerstejaars aan deze opleiding
17% van de eerstejaars studenten is man
83% van de eerstejaars studenten is vrouw
135 opleidingen
109.553 studenten in de gemeente Amsterdam Meer info over Amsterdam

Keuzes binnen de opleiding

 • Psychology: Work and Organizational Psychology
 • Dit mastertraject leidt je op tot klinisch ontwikkelingspsycholoog. Klinisch ontwikkelingspsychologen richten zich op de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen vanaf voor de geboorte tot in d

  Klinisch ontwikkelingspsychologen zijn werkzaam bij instellingen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, op scholen, bij gemeentes en andere overheidsinstellingen en in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Je houdt je als klinisch ontwikkelingspsycholoog bezig met veelvoorkomende stoornissen, zoals ADHD, Autisme, Angst- en stemmingsstoornissen en gedragsstoornissen als ODD en CD, en beschouwt deze vanuit een ontwikkelingsperspectief. Je onderzoekt hoe individuele factoren, (emotieregulatie, executief functioneren, temperament) en omgevingsfactoren (relaties met ouders, leerkrachten en vriendjes/vriendinnetjes) onderliggend zijn aan de symptomen. Je diagnosticeert, behandelt en adviseert op basis van wetenschappelijke theorieën en empirische kennis.

 • Klinische neuropsychologie is een specialisatie binnen de psychologie. Deze specialisatie bestudeert de relatie tussen hersenen en gedrag.

  Dit vakgebied maakt de laatste jaren een snelle ontwikkeling door; enerzijds is de theoretische kennis door nieuwe onderzoekstechnieken sterk toegenomen, anderzijds heeft ook het werkterrein van de neuropsycholoog zich uitgebreid. In de beroepspraktijk staan de diagnostiek en de behandeling van stoornissen in het gedrag als gevolg van (ontwikkelings)stoornissen in het functioneren van de hersenen centraal. Hersenafwijkingen kunnen op veel verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een gestoorde ontwikkeling van het zenuwstelsel, door (verkeers)ongeval en ziekteprocessen (zoals vaat- stoornissen, epilepsie, dementie). De stoornissen in het functioneren van de hersenen uiten zich in perceptie, spraak, taal, lees, reken, aandacht, geheugen, motoriek, planning en gedrag. De neuropsycholoog bestudeert deze altijd in samenhang met het functioneren van de (zich ontwikkelende) hersenen.

 • + Meer
 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Klinische neuropsychologie is een specialisatie binnen de psychologie. Deze specialisatie bestudeert de relatie tussen hersenen en gedrag.

 • Dit mastertraject leidt je op tot klinisch ontwikkelingspsycholoog. Klinisch ontwikkelingspsychologen richten zich op de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen vanaf voor de geboorte tot in de jong volwassenheid. Ze dragen bij aan de hulpverlening aan kinderen en adolescenten die problemen of een stoornis hebben.

 • + Meer

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Psychologie
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.9 / 5 3.9 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Sfeer 4.1 / 5 4.1 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Inhoud 3.8 / 5 3.8 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Algemene vaardigheden 3.7 / 5 3.8 / 5
0.1 minder dan landelijk gemiddelde
Wetenschappelijke vaardigheden 3.8 / 5 3.9 / 5
0.1 minder dan landelijk gemiddelde
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.2 / 5 3.1 / 5
0.1 meer dan landelijk gemiddelde

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Psychologie

23% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
88% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Filler

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Psychologie

69% vond een baan op niveau
81% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 2.309 bruto startsalaris op basis van 32 uur per week
4% is werkloos

Meest gekozen beroepen

Psycholoog 44%
Consultant 5%
Promovendus 5%

Oordeel Alumni

4.0
tevredenheid over de huidige baan
3.4
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - psychologie)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Redelijk
Samenhang baankans met economie: Erg laag
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Laag
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Laag

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Vrije Universiteit Amsterdam

Filler
Illustration of a map

Adres

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Bekijk locatie Vrije Universiteit Amsterdam op de kaart
Illustration of a mobile phone

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Vrije Universiteit Amsterdam 020 - 5989898
Logo Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie

Bezoek ook de website van Vrije Universiteit Amsterdam

Bezoek website van Vrije Universiteit Amsterdam

Is het wat? Deel 'm!

Ken je iemand die interesse heeft in de opleiding Psychologie?

Deel via WhatsApp