Opleidingspagina's

Het bekijken van de opleidingspagina is een eerste kennismaking met een opleiding. Maar welke informatie vinden studiekiezers op de opleidingspagina?

In het opleidingenoverzicht kunnen studiekiezers zoeken naar interessante opleidingen. Om vervolgens meer over de opleiding te weten te komen, gaan ze naar de opleidingspagina. Hier wordt in verschillende blokken informatie gegeven over de opleiding.

Over de opleiding

Hier vinden studiekiezers een omschrijving van de opleiding. Als er binnenkort een open dag is, wordt deze ook in dit blok getoond. Bij sommige opleidingen is het mogelijk om een bepaalde richting binnen de opleiding te kiezen. Wanneer een opleiding een variant, afstudeerrichting of honoursprogramma aanbiedt, staan deze onder het kopje 'Keuzes bij de opleiding'.

Toelating & selectie

Bij het onderdeel 'Toelating & selectie' vinden studiekiezers informatie over de toelatingseisen. Ook zien ze er hoe hoog het collegegeld is.

Belangrijke data

De eerstvolgende belangrijke momenten op de planning staan bij 'Belangrijke data'. Hier worden aanmelddeadlines, startmomenten en open dagen getoond.

Tijdens de opleiding

In het blok 'Tijdens de opleiding' staan cijfers over de opleiding. Zo wordt getoond hoeveel studenten de opleiding volgen, hoeveel eerstejaarsstudenten er zijn en wat de verdeling is tussen mannen en vrouwen. Ook vermelden we cijfers over het studieverloop. Dat is het percentage studenten dat een diploma haalt. Daarnaast wordt er aangegeven of er een bindend studie advies (BSA) is en hoeveel studiepunten je daarvoor moet behalen.

Tevredenheid

Onder het kopje 'Tevredenheid' tonen we de resultaten uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Daarin geven studenten aan hoe tevreden ze zijn over de sfeer van de opleiding, de studiefaciliteiten, de inhoud en opzet van het onderwijs, de leraren en nog veel meer. De cijfers worden vergeleken met het landelijk gemiddelde van de studie.

We tonen ook het oordeel van afgestudeerde studenten. In de NAE en de HBO-Monitor geven zij aan of ze de opleiding opnieuw zouden kiezen. Ook geven ze aan of ze vinden dat de opleiding een goede basis vormt om te starten op de arbeidsmarkt.

Na afstuderen

Bij hbo-opleidingen tonen we bij het onderdeel 'Na afstuderen' cijfers over hoeveel van de studenten die afstudeerden een baan vonden en wat hun bruto startsalaris was. Je ziet de meest gekozen beroepen na de opleiding en hoe hoog de kansen zijn om een baan te vinden. Afgestudeerde studenten geven aan hoe tevreden ze zijn over hun baan en de carrièremogelijkheden. Bij wo-opleidingen tonen we geen arbeidsmarktinformatie. Wel zie je de meest gekozen masters. Op de opleidingspagina van de masteropleiding zie je wel de arbeidsmarktinformatie. De cijfers bij het onderdeel 'Na afstuderen' gelden voor de studie landelijk, niet voor de opleiding aan een specifieke hogeschool of universiteit.

Contact

Bij het blokje 'Contact' tonen we de contactgegevens van de hogeschool of universiteit.

Informatie vergelijken

De informatie van verschillende opleidingen is makkelijk met elkaar te vergelijken. Dit doe je in de opleidingenvergelijker. Vanuit daar kun je opleidingen opzoeken. Je kunt ook bovenaan een opleidingspagina op de grote, gele knop 'Vergelijken' klikken. Dan wordt de opleiding in de vergelijker geplaatst. Wil je opleidingen bewaren? Dan kies je voor '❤ Bewaar'. Als een studiekiezer een MijnStudiekeuze-account heeft, blijven de opleidingen ook bewaard als de pagina wordt afgesloten en later opnieuw bezocht wordt.

Niet van alle opleidingen data beschikbaar

Om de informatie op de opleidingspagina te kunnen tonen, zijn we afhankelijk van verschillende bronnen. Soms geven deze bronnen niet genoeg informatie. Ook kan het zijn dat informatie niet betrouwbaar genoeg is, bijvoorbeeld omdat de groep waarover de cijfers gaan, te klein is. Daarom zijn er opleidingen waarvan geen data van beschikbaar is. In dat geval kan de studiekiezer het beste contact opnemen met de hogeschool of universiteit.

Lees meer

Wat vinden mijn leerlingen op Studiekeuze123?

We bieden veel informatie en tools. Maar wat allemaal?

Bekijk wat Studiekeuze123 biedt

Lesmateriaal

We stellen gratis les- en voorlichtingsmateriaal ter beschikking.

Lees meer over het lesmateriaal

LOB-opdrachten