Wat isVarianten

Bij sommige opleidingen kun je je vanaf de start specialiseren in een bepaalde richting/variant. Een voorbeeld is de master Letterkunde waarbij je vanaf jaar één kiest voor bijv. Engelse letterkunde óf Franse letterkunde.  Sommige instellingen gebruiken het begrip afstudeerrichting in plaats van varianten.