Wat isAfstudeerrichting

Sommige opleidingen bieden specifieke afstudeerrichtingen. Het begin van de opleiding is dan algemeen van aard, maar daarna (bijv. in je derde studiejaar) kun je je specialiseren in een bepaalde richting. Een voorbeeld is de studie Rechtsgeleerdheid waarbij je je later specialiseert in bijvoorbeeld Internationaal recht of Fiscaal recht.
LET OP: sommige instellingen gebruiken het begrip varianten in plaats van afstudeerrichting.