Wat isAfstudeerrichting

Een afstudeerrichting is een specifieke richting binnen een opleiding. Het begin van de opleiding is dan algemeen, maar later specialiseer je je, bijvoorbeeld vanaf het derde studiejaar. Je vindt mogelijke afstudeerrichtingen binnen een opleiding op de opleidingspagina onder het kopje 'Keuzes bij deze opleiding' bij het onderdeel 'Tijdens de opleiding'.