Wat isBindend studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je een bepaald aantal studiepunten halen. Hier wordt een bindend studieadvies (BSA) aan gekoppeld. Heb je te weinig studiepunten gehaald? Dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Je moet dan met de opleiding stoppen. Je mag je dan wel inschrijven voor een andere opleiding. Op de opleidingspagina zie je onder ‘Tijdens de opleiding’ hoeveel studiepunten je minimaal moet halen om geen negatief bindend studieadvies te krijgen.