Hoe zit het met studiefinanciering?

Studeren kost geld. Om te helpen met deze kosten, kan je kind studiefinanciering aanvragen. We leggen uit hoe de studiefinanciering is opgebouwd.

De studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen:

Waar je kind recht op heeft, is van een aantal dingen afhankelijk, zoals de opleiding die je kind volgt, waar het woont en diens leeftijd. Zo heb je alleen recht op studiefinanciering als je een voltijd of duale opleiding volgt. Ook mag je niet ouder dan 30 jaar zijn op het moment dat je studiefinanciering ingaat. De lening en het collegegeldkrediet moeten na de opleiding altijd worden terugbetaald. Als je kind binnen 10 jaar het diploma haalt, dan worden de aanvullende beurs en het studentenreisproduct omgezet in een gift.

De studiefinanciering wordt geregeld door DUO. Op DUO.nl vind je alle informatie over de voorwaarden en hoe je het aanvraagt. Ze hebben ook een rekentool waarmee je de hoogte van de studiefinanciering kunt berekenen. De tool laat ook zien hoeveel je kind na de studie moet aflossen. Dit lijkt nog ver weg, maar het is goed om hier al rekening mee te houden. Op dit moment is de rente op de studieschuld 0%. Daarom denken veel studenten dat lenen bij DUO gratis is. Maar de rente wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Volgend jaar gaat deze waarschijnlijk omhoog. Dan kost het dus geld om geld te lenen. Daarnaast kan een studieschuld later in het leven gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis.

Wil je weten met welke kosten je kind tijdens de studie rekening moet houden? Lees dan het artikel Wat kost studeren?

Altijd de aanvullende beurs aanvragen

Heel veel studenten weten niet dat ze recht hebben op een aanvullende beurs. Deze wordt berekend op basis van het inkomen van jullie als ouder, voor hoeveel kinderen jullie zorgen en of jullie zelf een studieschuld terugbetalen. Als de aanvullende beurs wordt aangevraagd, berekent DUO of je kind recht heeft op de beurs en hoe hoog deze is. Wanneer je kind binnen 10 jaar het diploma haalt, wordt de aanvullende beurs omgezet in een gift. Het geld hoeft dan niet te worden terugbetaald. Vraag daarom altijd de aanvullende beurs aan. Anders loopt je kind misschien geld mis. Dat zou zonde zijn.

Plannen voor de basisbeurs

Het kabinet is van plan om in het studiejaar 2023-2024 de basisbeurs opnieuw in te voeren. Dit wordt een prestatiebeurs. Dat wil zeggen dat de basisbeurs wordt omgezet van een lening in een gift als je kind binnen 10 jaar het diploma haalt. Het geld hoeft dan dus niet te worden terugbetaald. Het bedrag van de basisbeurs verschilt voor thuiswonende studenten en studenten die op kamers wonen. De plannen zijn nog in ontwikkeling. Wanneer deze definitief zijn, geven we er meer informatie over.

Financiële regelingen voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra ondersteuning. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie of een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte, functiebeperking, psychische klachten, zwangerschap, jong ouder worden, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Hierdoor kan de student behoefte hebben aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Er is vaak veel mogelijk. Ook financiële ondersteuning. Bekostigde onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht een Profileringsfonds in te richten. Dit is een fonds voor financiële ondersteuning van studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen. Denkt je kind studievertraging op te lopen door diens aandoening, ziekte of bijzondere omstandigheid? Dan kan het financiering uit het Profileringsfonds aanvragen. Dit doe je bij de hogeschool of universiteit waar je kind wil gaan studeren. ECIO (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs) heeft een overzicht van de contactpersonen binnen de onderwijsinstellingen waar je terecht kunt. Daarnaast vind je op hun website Hoger Onderwijs Toegankelijk praktische informatie, antwoorden op veelgestelde vragen en ervaringen van andere studenten met een ondersteuningsbehoefte.

Het ministerie van OCW heeft samen met ECIO, de LSVb en het ISO een informatieve factsheet ontwikkeld. Hierin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden voor financiële ondersteuning zijn. Bekijk de factsheet Financieel slim studeren met een beperking.

Lees meer over studeren met een ondersteuningsbehoefte

Lees meer

Wat kost studeren?

Studeren kost geld. Maar waar moet je aan denken?

Lees met welke kosten je rekening moet houden

Wat biedt Studiekeuze123?

We hebben veel informatie en tools. Maar welke allemaal?

Bekijk wat Studiekeuze123 te bieden heeft

Tips voor ouders

Hoe ondersteun je je kind in het studiekeuzeproces?

Lees welke tips we voor je hebben