Informatie voor ouders: hoe zit het met studiefinanciering?

Om te helpen met het betalen van de studiekosten, kan je kind studiefinanciering aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Op deze pagina lees je meer over hoe de studiefinanciering is opgebouwd.

Vanaf studiejaar 2023-2024 bestaat de studiefinanciering bestaat uit de volgende onderdelen:

Waar je kind recht op heeft dat hangt af van een aantal dingen. Zo heeft je kind alleen recht op studiefinanciering als het gaat om een voltijd of duale opleiding. Ook mag je kind bijvoorbeeld niet ouder zijn dan 30 jaar op het moment dat de studiefinanciering ingaat.

Bekijk voorwaarden aanvragen studiefinanciering op Duo.nl

Goed om te weten: het is belangrijk om de studiefinanciering op tijd aan te vragen, het liefste tenminste 8 weken voor je kind er recht op heeft. Zo loopt je kind niet het risico om iets mis te lopen. 

Hoeveel studiefinanciering aanvragen

De studiefinanciering vraag je aan op Duo.nl. Om te berekenen welk bedrag je kind in totaal mag aanvragen dan kun je gebruik maken van de rekenhulp studiefinanciering op Duo.nl. Met deze rekenhulp kan je kind ook zien hoeveel er na de studie nog moet worden afgelost, bijvoorbeeld in het geval van de rentedragende lening en het collegegeldkrediet. Dit lijkt nog ver weg, maar het is goed om hier al wel rekening mee te houden.

Gift of terugbetalen

Voor hbo- en universitaire opleidingen ontvang je kind de basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct in de vorm van een prestatiebeurs. Dit betekent dat als je kind het diploma binnen 10 jaar behaalt dan wordt de ontvangen prestatiebeurs omgezet in een gift. Duurt het langer dan 10 jaar om het diploma te behalen dan moet je kind het totale bedrag met rente terugbetalen. De rentedragende lening en het collegegeldkrediet moet je kind na de opleiding altijd terugbetalen.

Rente op studiefinanciering

In de afgelopen jaren was de rente op de studieschuld steeds 0%. Sinds januari 2023 is er wel weer sprake van rente op de studiefinanciering. Deze rente wordt ieder jaar opnieuw bepaald en kan dus ook nog verder omhoog gaan. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden omdat een eventuele studieschuld gevolgen kan hebben voor de toekomst, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis. Meer over rente op de studiefinanciering lees je op de pagina over rente op duo.nl.

Recht op een aanvullende beurs

Het kan zijn dat je kind ook recht heeft op een aanvullende beurs. Dit hangt af van hoeveel je als ouders samen verdient en van het aantal naar schoolgaande kinderen waar je voor zorgt. Meer over de bedragen en voorwaarden lees je op de pagina aanvullende beurs op duo.nl.

Goed om te weten: DUO adviseert om de aanvullende beurs altijd aan te vragen. Je kind hoeft dit maar één keer te doen. Daarna berekent duo jaarlijks of je kind er (nog) recht op heeft.

Hoelang recht op studiefinanciering

Hoe lang je kind recht heeft op studiefinanciering hangt af van de officiële duur van de opleiding. Meer hierover lees je in de toelichting hoelang recht op studiefinanciering op Duo.nl.

Van mbo naar hbo

Stapt je kind over van mbo naar hbo? Dan tellen de maanden studiefinanciering die je kind eerder heeft ontvangen voor de mbo-opleiding niet mee voor het hbo. Ook gaat de diplomatermijn van 10 jaar opnieuw in.

In het kader van de veranderingen in de studiefinanciering krijgen mbo-studenten (niveau 3 en 4) de kans om de studie te proberen. Stopt je kind in het eerste studiejaar met de opleiding, dan worden de basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct die je kind heeft ontvangen omgezet in een gift. Je kind hoeft deze dus niet terug te betalen. Meer over de voorwaarden lees je op de pagina na mbo een hbo-opleiding proberen op Duo.nl.

Verder is het ook goed om na te gaan of je kind in aanmerking komt voor studiefinanciering en een studentenreisproduct tijdens de overgangsperiode tussen de oude en nieuwe opleiding (overbrugging). Met behulp van de wijzigingshulp op Duo.nl zie je of je kind recht heeft op overbrugging en wat je kind hiervoor moet doen.

Vertraging door functiebeperking of ziekte

Soms lukt het door bijzondere omstandigheden niet om op tijd af te studeren of kan het voorkomen dat je genoodzaakt bent om helemaal te stoppen met je opleiding. In dat geval is het soms mogelijk om een uitzondering te krijgen op de regels van de prestatiebeurs. Lees meer over deze voorziening prestatiebeurs op Duo.nl.

Vanaf september 2023 geldt dat studenten die door een functiebeperking langer over de studie doen in totaal maximaal een jaar extra basisbeurs kunnen aanvragen. Hiermee vervalt de kwijstcheldingsmaatregel die in 2015 in het kader van het leenstelsel is ingevoerd. Lees meer over deze verandering in de studiefinanciering bij vertraging door functiebeperking op Duo.nl.

Meer informatie over de mogelijke extra voorzieningen en financiële regelingen vind je op de pagina Informatie voor ouders: studeren met een ondersteuningsbehoefte.

Geen recht op studiefinanciering

Voldoet je kind niet aan de voorwaarden voor studiefinanciering? Bekijk de mogelijkheden om aanmerking te komen voor een andere regeling zoals het levenlanglerenkrediet.

Lees meer

Wat kost studeren?

Studeren kost geld. Maar waar moet je aan denken?

Lees met welke kosten je rekening moet houden

Wat biedt Studiekeuze123?

We hebben veel informatie en tools. Maar welke allemaal?

Bekijk wat Studiekeuze123 te bieden heeft

Tips voor ouders

Hoe ondersteun je je kind in het studiekeuzeproces?

Lees welke tips we voor je hebben