Wat isAanvullende beurs

De aanvullende beurs is een onderdeel van de studiefinanciering. Als je ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan je opleiding, kun jij een aanvullende beurs krijgen. Hoeveel je krijgt, wordt berekend op basis van het inkomen van je ouders, voor hoeveel kinderen ze zorgen en of ze een studieschuld terugbetalen.

Bekijk de voorwaarden en bedragen studiefinanciering op duo.nl

Gift of terugbetalen?

Voor hbo- en universitaire opleidingen ontvang je de aanvullende beurs in de vorm van een prestatiebeurs. Dit betekent dat als je binnen tien jaar je diploma haalt dan wordt je studentenreisproduct omgezet in een gift. Lukt het je niet om binnen 10 jaar je diploma te behalen dan moet je de kosten terugbetalen inclusief de opgebouwde rente.