Wat isAanvullende beurs

De aanvullende beurs is een onderdeel van de studiefinanciering. Als je ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan je opleiding, kun jij een aanvullende beurs krijgen. Hoeveel je krijgt, wordt berekend op basis van het inkomen van je ouders, voor hoeveel kinderen ze zorgen en of ze een studieschuld terugbetalen. Als je binnen 10 jaar je diploma haalt, dan wordt de aanvullende beurs omgezet in een gift.

Studiefinanciering vraag je aan via DUO. Op DUO.nl vind je meer informatie.