Wat isBasisbeurs

Alle studenten in het hoger onderwijs die recht hebben op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs kunnen voor studiejaar 2023-2024 een basisbeurs aanvragen.

Hoeveel je per maand ontvangt aan basisbeurs hangt af van of je thuis woont of een uitwonende student bent:

Bekijk voorwaarden voor aanvraag studiefinanciering op duo.nl

Goed om te weten: het is belangrijk om je studiefinanciering op tijd aan te vragen (het liefste tenminste 8 weken voor je er recht op hebt). Zo zorg je ervoor dat je niks misloopt.

Gift of terugbetalen?

Voor hbo- en universitaire opleidingen ontvang je de basisbeurs in de vorm van een prestatiebeurs. Dit betekent dat als je binnen 10 jaar je diploma haalt dan wordt je ontvangen prestatiebeurs omgezet in een gift. Lukt het je niet om je diploma in 10 jaar te behalen, dan moet je het totale bedrag met rente terugbetalen.