Informatie voor ouders: studeren met een ondersteuningsbehoefte

Heeft je kind een ondersteuningsbehoefte en wil het studeren? Andere studenten doen het ook! We geven tips over mogelijke ondersteuning.

Wat is een ondersteuningsbehoefte?

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra ondersteuning. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie of een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte, functiebeperking, psychische klachten, zwangerschap, jong ouder worden, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Hierdoor is er behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs.

Aanpassingen

Binnen onderwijsinstellingen is er vaak veel mogelijk om studenten te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van het rooster, de tijd voor een tentamen verlengen of opdrachten later mogen inleveren. Ook kan er gekeken worden of aanpassingen aan gebouwen of lokalen mogelijk zijn.

Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO)

Er is dus veel mogelijk, maar waar begin je? ECIO (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs) helpt je kind weg. Om in aanmerking te komen voor aanpassingen, moet je kind zelf bij je onderwijsinstelling aangeven dat het behoefte heeft aan ondersteuning. Het liefst doe je dit al vóór je aan je opleiding begint. ECIO heeft een overzicht van de contactpersonen binnen de onderwijsinstellingen waar je kind terecht kan. Daarnaast vind je op hun website Hoger Onderwijs Toegankelijk praktische informatie, antwoorden op veelgestelde vragen en ervaringen van andere studenten met een ondersteuningsbehoefte.

Financiële regelingen

Bekostigde onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht een fonds in te richten voor de financiële ondersteuning van studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen of naar verwachting zullen oplopen. Dit heet het Profileringsfonds. Denkt je kind studievertraging op te lopen door diens aandoening, ziekte of bijzondere omstandigheid? Dan kan het financiering uit het Profileringsfonds aanvragen. Dit doe je bij je eigen onderwijsinstelling.

Het ministerie van OCW heeft samen met ECIO, de LSVb en het ISO een informatieve factsheet ontwikkeld. Hierin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden voor financiële ondersteuning zijn. Bekijk de factsheet Financieel slim studeren met een beperking.

Studentenoordelen

Jaarlijks wordt de Nationale Studenten Enquête (NSE) uitgevoerd. Hierin geven studenten hun mening over hun opleiding en onderwijsinstelling. In de NSE is ook een vragenblok opgenomen over studeren met een ondersteuningsbehoefte. Studenten geven onder andere aan hoe tevreden ze zijn met de informatie en voorlichting, financiële compensatie en toetsingsmogelijkheden. Deze studentenoordelen tonen we per onderwijsinstelling. Bekijk het overzicht van onderwijsinstellingen.

Lees meer

Wat biedt Studiekeuze123?

We hebben veel informatie en tools. Maar welke allemaal?

Bekijk wat Studiekeuze123 te bieden heeft

Wat kost studeren?

Studeren kost geld. Maar waar moet je aan denken?

Lees met welke kosten je rekening moet houden

Tips voor ouders

Hoe ondersteun je je kind in het studiekeuzeproces?

Lees welke tips we voor je hebben