Hoe zit het met de studiekosten?

Wanneer uw kind gaat studeren, krijgt hij met verschillende studiekosten te maken zoals het collegegeld. Daarnaast krijgt hij wellicht studiefinanciering. We zetten een en ander voor u op een rijtje.

Studiekosten: collegegeld

Wanneer uw kind na de havo, het vwo of mbo gaat studeren, dan betaalt het voor de eerste studie in het hoger onderwijs het wettelijk collegegeld. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van dit collegegeld vast. Daarnaast is er het instellingscollegegeld. Dit vragen onderwijsinstellingen als de student niet voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld. Benieuwd welk collegegeld uw kind moet betalen? Gebruik dan onze Collegegeldwijzer. Door een aantal vragen te beantwoorden, krijgt u inzicht in de wet- en regelgeving en ziet u of uw kind het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld moet betalen.

Lees alles over het collegegeld.

Overige (studie)kosten

Naast het betalen van collegegeld zijn er ook andere studiekosten. Denk aan de aanschaf van boeken en ander lesmateriaal. De kosten hiervan verschillen per onderwijsinstelling. Daarnaast zal uw aankomende student eventueel ook geld gaan uitgeven aan kamerhuur, (telefoon)abonnementen, sport en vrije tijd.

Thuis wonen of op kamers

Natuurlijk heeft u uw kind graag dichtbij. Maar wellicht wil hij liever zijn vleugels uitslaan en op kamers gaan. De hoogte van de kamerhuur is afhankelijk van verschillende factoren en verschilt ook per studentenstad.

Inkomsten: studiefinanciering

Naast studiekosten zijn er ook inkomsten, de studiefinanciering. Het houdt in dat uw kind een maximaal bedrag per maand mag lenen van de overheid, tegen gunstige voorwaarden. De studiefinanciering bestaat uit:

  • een lening
  • studentenreisproduct (ov-studentenkaart)
  • aanvullende beurs
  • collegegeldkrediet

Vanaf de eerste maand van de studie heeft uw kind recht op studiefinanciering. Ook als hij nog geen 18 jaar is. Het aanvragen van studiefinanciering gaat via www.duo.nl.

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs is er voor kinderen van mindere draagkrachtige ouders. De overheid kijkt dan naar de hoogte van hun inkomen. Ook het aantal kinderen dat ze verzorgen en of ouders een studieschuld terugbetalen, telt daarin mee. Behaalt uw kind zijn diploma binnen 10 jaar? Dan wordt de aanvullende beurs omgezet in een gift.

Studentenreisproduct

Om van huis naar de onderwijsinstelling te komen, zal uw kind vaak moeten reizen met het openbaar vervoer. Bij DUO kan hij een studentenreisproduct (OV-kaart) aanvragen waarmee hij (gedeeltelijk) gratis kan reizen. Aanvragen kan tegelijkertijd met de aanvraag voor de lening. Ook als uw kind niet wil lenen, kan hij wel een reisproduct aanvragen. LET OP: het reisproduct is een lening. Alleen als uw kind binnen 10 jaar het diploma haalt, wordt het reisproduct een gift. Voor meer informatie: www.duo.nl.

Inzichtelijk maken: Financieel Studieplan

Voor het eerst op eigen benen, daar horen ook de eigen financiën bij. Om grip te krijgen op de inkomsten en uitgaven is het goed om een financieel overzicht te maken. De rekentool Studiefinanciering van DUO is hiervoor een goed hulpmiddel. Met deze tool kunt u de studiefinanciering berekenen. Met de tool kunt u ook zie hoeveel er ná de studie moet worden afgelost. Dat lijkt nog ver weg als uw kind net begint met studeren, maar het geeft u nu alvast inzicht in de financiële consequenties voor later.

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft een handige pagina speciaal voor studenten. Hierop leggen ze alles uit over studiefinanciering, lenen, bijbaantjes, verzekeringen en op kamers gaan. Ze bieden ook een Excel-bestand waarmee uw kind zelf makkelijk een begroting kan maken.

Hieronder een voorbeeld van het Nibud van zo'n begroting: