Wat isDiplomatermijn

De diplomatermijn is de tijd die je hebt om je diploma te halen. In het hoger onderwijs is dat 10 jaar. Haal je binnen 10 jaar je diploma? Haal je binnen 10 jaar je diploma? Dan wordt de door jouw ontvangen studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs (basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct) omgezet in een gift. Lukt het je niet om je diploma in 10 jaar te behalen dan moet je de ontvangen prestatiebeurs terugbetalen inclusief de opgebouwde rente.

De diplomatermijn gaat in vanaf het moment dat je voor het eerst studiefinanciering ontvangt. Als je tijdelijk stopt met je studie of een andere opleiding gaat doen, dan blijft de startdatum hetzelfde. De diplomatermijn gaat dan niet opnieuw in.

Loop je studievertraging op en haal je daardoor de diplomatermijn niet? Dan kun je hem soms laten verlengen. Meer informatie over verlenging van de diplomatermijn lees op Duo.nl.