Wat isDiplomatermijn

De diplomatermijn is de tijd die je hebt om je diploma te halen. In het hoger onderwijs is dat 10 jaar. Haal je binnen 10 jaar je diploma? Dan wordt je studentenreisproduct en je eventuele aanvullende beurs omgezet in een gift. Haal je je diploma niet? Dan moet je het terugbetalen. De diplomatermijn gaat in vanaf het moment dat je voor het eerst studiefinanciering ontvangt. Als je tijdelijk stopt met je studie of een andere opleiding gaat doen, dan blijft de startdatum hetzelfde. De diplomatermijn gaat dan niet opnieuw in.

Loop je studievertraging op en haal je daardoor de diplomatermijn niet? Dan kun je hem soms laten verlengen. DUO geeft daar meer informatie over op hun pagina Verlenging van de diplomatermijn.