Wat isVSNU

VSNU is de koepelorganisatie van het wo in Nederland. De afkorting staat voor Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Maar dit is de oude naam. Tegenwoordig gebruiken ze Vereniging van Universiteiten. Alle bekostigde universiteiten in Nederland zijn lid van de vereniging. De VSNU zet zich in voor goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Ze formuleren gezamenlijk ambities en gaan in gesprek met de overheid en maatschappelijke organisaties om deze voor elkaar te krijgen. De VSNU draagt ook een lid aan voor de Adviesraad van Studiekeuze123.

Meer informatie over de organisatie lees je op VSNU.nl.