Wat isVereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen is de koepelorganisatie van het hbo in Nederland. Alle bekostigde hogescholen in Nederland zijn lid van de vereniging. Vereniging Hogescholen zet zich in voor goed onderwijs en onderzoek. Zij doen dit door in gesprek te gaan met de overheid en maatschappelijke organisaties. De VH draagt ook een lid aan voor de Adviesraad van Studiekeuze123.

Meer informatie over de organisatie lees je op VerenigingHogescholen.nl.